CURSUSSEN

» Spreken in het openbaar 1


» Spreken in het openbaar 2

» Kritische zelfreflectie

» Zelfbewust preken» Ondersteunende lectuur

Home > Cursussen > Spreken in het openbaar 1 > AchtergrondDe achtergrond van de cursus

Waar gaat het over?

Spreken in het openbaar is een kunst. Die kunst bestaat er niet zo zeer uit om je publiek precies daar te krijgen, waar je het hebben wilt door het te amuseren, te informeren of te overtuigen. Retoriek is geen éénrichtingsverkeer.

De kunst van de retoriek is juist om jezelf als spreker zodanig in het proces te betrekken, dat er een positieve energie heen en weer gaat stromen tussen spreker en publiek. En daardoor zullen alle deelnemers (spreker en luisteraars) anders zijn op het moment dat ze de bijeenkomst verlaten dan zij waren op het moment toen ze binnenkwamen. Er is namelijk echt wat gebeurd. Deze kunst valt te leren - althans de techniek ervan - en dat is de bedoeling van de cursus 'Spreken in het openbaar'.

De voorwaarde, waar je als spreker aan moet voldoen om die positieve energie op gang te brengen, is, dat je volstrekt eerlijk bent tegenover je bronnen, tegenover je publiek en tegenover jezelf. Dan ben je authentiek en integer en dat voelt een publiek haarfijn aan, zelfs nog voordat je maar één woord hebt gesproken. De meeste communicatie gaat namelijk zonder woorden en dat geldt ook voor spreken in het openbaar.

Lichaamstaal, uitstraling en meer van dat soort zaken worden door je gehoor feilloos opgemerkt. Als die niet kloppen met wat je te zeggen hebt, dan kun je er maar beter er zwijgen toe doen. Je boodschap - hoe waardevol ook - wordt niet eens gehoord. Er komt geen energie terug en er gebeurt helemaal niks in de eindeloze woordenbrei.

Spreken in het openbaar is dus de kunst van het laten stromen van positieve energie, waarin spreker en publiek samen opgaan. Dat wordt mogelijk als dezelfde positieve energie ook al heen en weer is gegaan tussen jou als spreker en je bronnen. Want hoe kun je verwachten dat een publiek zich door jou laat aanspreken, als je niet zelf ook ergens door aangesproken bent?

Dat wil niet zeggen dat je de bronnen letterlijk en klakkeloos aan je publiek moet doorgeven. Het betekent juist dat je zelf kritisch en bewust je bronnen doorspit, verwerkt en interpreteert. Zo zijn er dus drie instanties belangrijk bij het spreken in het openbaar, die in de cursus ook alle drie aan de orde komen:

Als cursusgroep verdiep je je intensief in de theoretische achtergronden van deze drie aspecten en ga je ze ook praktisch beoefenen in een traject van 10 dagdelen verdeeld over een jaar. Zo ontstaat een boeiend groepsproces, waarin heel veel gebeurt op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, bewustwording en het durven delen daarvan.

Lees meer over:
De opzet en werkwijze van de cursus