CURSUSSEN

» Spreken in het openbaar

» Kritische zelfreflectie

» Zelfbewust preken» Ondersteunende lectuur

Home > Cursussen

Cursussen

Voor wie een andere koers wil gaan varen kan een cursus een goede optie zijn. Je leert niet alleen nieuwe technieken, maar ook om op een andere manier tegen je zelf, je publiek en je bronnen aan te kijken in een interactief groepsproces met constructieve feedback en nieuwe uitdagingen. Het cursusaanbod beweegt zich op al deze gebieden. Op dit moment worden de volgende cursussen aangeboden:


De docent

De docent Dr. Jan Chr. Vaessen is predikant in een kleine PKN gemeente en docent godsdienst aan het middelbaar onderwijs. Hij heeft veel praktijkervaring in het spreken in het openbaar.

Verder is hij gepromoveerd op het proefschrift Tussen Schrift en preek (Kampen, 1997), waarin de verhouding tussen hermeneutiek en retoriek is onderzocht. In die hoedanigheid is hij ook als universitair docent werkzaam geweest in Groningen en Denver (Colorado, USA).

Op dit moment maakt hij zijn expertise vruchtbaar in het midden en hoger kader van bedrijven en non-profit organisaties.