CURSUSSEN

» Spreken in het openbaar

» Kritische zelfreflectie

» Zelfbewust preken» Ondersteunende lectuur

Home > Cursussen > Ondersteunende lectuurOndersteunende lectuur

Bij de verschillende cursussen vind je hier wat ondersteunende lectuur: artikelen, preken, lezingen etc. door Jan Chr. Vaessen'Spreken in het openbaar'


'Kritische zelfreflectie'


'Zelfbewust preken'


Algemeen