Over Jan Vaessen

» Curriculum Vitae

» Oude projecten

» Lopende projectenHome > Over Jan VaessenOver Jan Vaessen

Op 1 oktober 2009 ben ik gestart met mijn eigen bedrijfje Wajomer
Wajomer is Hebreeuws voor zeggen, spreken, maar dan wel op zo'n manier dat het delen van energie zowel basis als doel is. Spreker en publiek worden samen in die energie boven zichzelf uitgetild. Verbinding is dus heel belangrijk: verbinding met jezelf als spreker, verbinding met je bronnen, verbinding met je publiek. Dit zijn dan ook de kernpunten in mijn cursussen 'Spreken in het openbaar' en zij komen ook in mijn bedrijfslogo terug. In het kader van Wajomer ontplooi ik naast mijn predikantschap verschillende activiteiten: Ik doe dit werk al jaren, want daar ligt mijn passie. Ik richt mij op 'de cultureel creatieven', omdat mijn opvattingen over retoriek, spreken in het openbaar, filosofie, levensbeschouwing het best bij deze groep aansluiten. Wie zijn de cultureel creatieven? Ik heb tot nu toe drie criteria gevonden:

1. De geleidelijke overgang

Ben je bereid om oude patronen op nieuwe manieren te vullen? Ik ga voor geleidelijke overgang, het waarderen van al het goede dat in het verleden tot stand is gebracht en dat op een nieuwe, liefdevolle manier verbinden met wat wijzelf nu tot stand brengen. Daarmee wordt het oude gerespecteerd en tegelijkertijd getransformeerd naar iets nieuws. Ik wil graag mensen helpen met het spreken in het openbaar die deze grondhouding hebben.

2. Het mag iets kosten

Mag je ideaal iets kosten? Cultureel creatieven zijn vaak mensen die hun baan hebben opgezegd, voor zich zelf zijn begonnen en niet over voldoende financiele middelen beschikken om hun idealen te realiseren. Een ander deel van de cultureel creatieven zit in het marktsegment van topmanagers, wetenschappers, politici. Voor de eerste groep worden kosten vooral in geld uitgedrukt, voor de tweede groep zal het meer om zelfonderzoek, ego-verlies en dat soort zaken gaan.

3. De verbinding

Ga je voor de verbinding? Cultureel creatieve zzp'ers, maar ook topmanagers, wetenschappers en politici gaan steeds meer op zoek naar nieuwe vormen van samenwerking. Het eenmansbedrijfje is een vorm, die handig is om geld- en informatiestromen goed te reguleren. Expertise en netwerken worden gedeeld, waardoor een krachtige verbinding ontstaat, waarin de culturele creatievelingen elkaar gemakkelijk vinden. Ik vind de verbinding, waarin meerwaarde wordt gecre-eerd en gedeeld het belangrijkste criterium voor de cultureel creatieven. In feite komen de vorige twee criteria hier bij elkaar.


Jan Vaessen, de docent

De docent Dr. Jan Chr. Vaessen is predikant in een kleine PKN gemeente en docent godsdienst aan het middelbaar onderwijs. Hij heeft veel praktijkervaring in het spreken in het openbaar en is lid van de Speakers Academy.

Verder is hij gepromoveerd op het proefschrift Tussen Schrift en preek (Kampen, 1997), waarin de verhouding tussen hermeneutiek en retoriek is onderzocht. In die hoedanigheid is hij ook als universitair docent werkzaam geweest in Groningen en Denver (Colorado, USA).

Op dit moment maakt hij zijn expertise vruchtbaar in het midden en hoger kader van bedrijven en non-profit organisaties.


Taal en creatieve verbeelding

In het scheppingsverhaal van Genesis gaat het sprankelende gesproken woord flitsend vooraf aan het zichtbare beeld. Zo ontstaat een 'flow': de concrete werkelijkheid vloeit voort uit de creatieve verbeelding, die weer in beweging wordt gezet door het gesproken woord.

In deze beweging wil ik graag meegaan, want als theoloog, filosoof en voorganger in een kleine protestantse gemeente vind ik het belangrijk om ook in onze tijd dit creatieve proces in beweging te houden. Het gaat dus over woorden, taal en bewustzijn, die allemaal in dienst staan van het creatieve proces van de verbeelding en het bouwen van nieuwe werkelijkheid. Mijn droom is om een beweging op gang te krijgen, die gaat van het vertellen van en luisteren naar verhalen en het stimuleren van de creatieve verbeelding met levende metaforen naar het creëren van nieuwe werkelijkheid.

Woorden, taal, bewustzijn, die het creatieve proces van de verbeelding dienen om vervolgens nieuwe werkelijkheid te scheppen. We zoeken dit avontuur op drie verschillende niveaus van denken en doen.

Cursussen


Lezingen

Lezingen over authenticiteit, spiritualiteit en creatief bewustzijn.


Trainingen


Hoewel deze activiteiten niet worden georganiseerd onder auspiciën van de Protestantse Gemeente van Gasselte, kan dankzij de medewerking van haar kerkenraad, als het zo uitkomt, wel gebruik gemaakt worden van het kerkgebouw - 'Het Witte Kerkje' - en de gemeenschapsruimte achter de pastorie. Lezingen, cursussen en trainingen kunnen desgewenst ook op andere locaties worden gegeven.JanVaessen.nl is een initiatief van: Dr. Jan Chr. Vaessen, theoloog, filosoof en part time predikant van de Protestantse Gemeente in Gasselte.


Meer over Gasselte in Drenthe: