CURSUSSEN

» Spreken in het openbaar

» Kritische zelfreflectie

» Zelfbewust preken
» Ondersteunende lectuur

Home > Cursussen > Zelfbewust preken

Zelfbewust preken

Een cursus voor:


beginnende predikanten:


Achtergrond en opzet

De achtergrond van deze cursus is een meer bewuste omgang met betekenis. De opzet is gericht op bewustwording van de eigen interpretatieprocessen in de prediking.