CURSUSSEN

» Spreken in het openbaar

» Kritische zelfreflectie


» Zelfbewust preken» Ondersteunende lectuur

Home > Cursussen > Kritische zelfreflectie

Kritische zelfreflectie voor zakelijk en spiritueel leiders

Een cursus voor:


Aan de orde komen:


Achtergrond en opzet

De achtergrond van deze cursus is te komen tot een flexibel zelfbewustzijn in relaties en systemen De opzet van de cursus is gericht op bewustwording vanuit een breed spiritueel en filosofisch kader in 7 dagdelen