Retorica I

Van intensief groepsproces naar een gloedvol betoog

 

Spreken in het openbaar is een kunst en veel meer dan alleen éénrichtingsverkeer. Je publiek precies daar krijgen waar je het wilt hebben lukt niet door enkel te amuseren, te informeren of te overtuigen. Nee, retorica is veel meer dan dat.

De kunst van de retorica is juist om jezelf als spreker zodanig in het proces te betrekken, dat er een positieve energie heen en weer gaat stromen tussen spreker en publiek. En daardoor zullen alle deelnemers (spreker en luisteraars) anders zijn op het moment dat ze de bijeenkomst verlaten dan zij waren op het moment toen ze binnenkwamen. Er is namelijk echt wat gebeurd.

Deze kunst kun je leren – via de techniek integreer je de kunst middels het groepsproces over een langere tijd – en dat is de bedoeling van de cursus ‘Retorica I.

 

WAAROM DEZE LEERGANG

Eerlijk tegenover je bronnen, publiek en jezelf

De voorwaarde, waar je als spreker aan moet voldoen om die positieve energie op gang te brengen, is, dat je volstrekt eerlijk bent tegenover je bronnen, tegenover je publiek en tegenover jezelf. Dan ben je authentiek en integer en dat voelt een publiek haarfijn aan, zelfs nog voordat je maar één woord hebt gesproken. De meeste communicatie gaat namelijk zonder woorden en dat geldt ook voor spreken in het openbaar.

Lichaamstaal, uitstraling en meer van dat soort zaken worden door je gehoor feilloos opgemerkt. Als die niet kloppen met wat je te zeggen hebt, dan kun je er maar beter er zwijgen toe doen. Je boodschap – hoe waardevol ook – wordt niet eens gehoord. Er komt geen energie terug en er gebeurt helemaal niks in de eindeloze woordenbrij.

Laten stromen van positieve energie

Spreken in het openbaar is dus de kunst van het laten stromen van positieve energie, waarin spreker en publiek samen opgaan. Dat wordt mogelijk als dezelfde positieve energie ook al heen en weer is gegaan tussen jou als spreker en je bronnen. Want hoe kun je verwachten dat een publiek zich door jou laat aanspreken, als je niet zelf ook ergens door aangesproken bent?

Dat wil niet zeggen dat je de bronnen letterlijk en klakkeloos aan je publiek moet doorgeven. Het betekent juist dat je zelf kritisch en bewust je bronnen doorspit, verwerkt en interpreteert. Zo zijn er dus drie instanties belangrijk bij het spreken in het openbaar, die in de cursus ook alle drie aan de orde komen:

 • je bronnen

 • je publiek

 • je zelf

Als cursusgroep verdiep je je intensief in de theoretische achtergronden van deze drie aspecten en ga je ze ook praktisch beoefenen in een traject van 10 dagdelen verdeeld over een jaar. Zo ontstaat een boeiend groepsproces, waarin heel veel gebeurt op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, bewustwording en het durven delen daarvan.

 

 Start cursus

 • Gasselte – 24 september 2019 (elke 2e dinsdag) – nog 8 plekken vrij
  MELD JE AAN
 • Zevenaar – 19 september 2019 (elke 3e donderdag) – nog 1 plek vrij
  MELD JE AAN

 

Voor wie

 • Ondernemers
 • Managers
 • Kunstenaars
 • Professionals
 • Wetenschappers
 • Predikanten
 • Zzp’ers
 • Mensen met de ambitie om te spreken in het openbaar

Wat ga je leren

 • Hoe retorica (spreken in het openbaar) werkt
 • Energie laten stromen tussen spreker en publiek
 • Authentiek blijven
 • Verschil spreken vanuit macht en vanuit gezag
 • Het belang van focussen op strategie

AANMELDEN VOOR RETORICA I

Retorica I is te volgen in Gasselte. Bij voldoende aanmeldingen kan de leergang ook op andere locaties worden georganiseerd. Kies hieronder de gewenste locatie en meld je aan.
 
 

Locatie Gasselte (Dr)

De locatie in Drenthe is een inspirerende en rustgevende plek met uitzicht over de weilanden en het eeuwen oude Witte Kerkje van Gasselte. Gerust de moeite waard om een stukje voor te rijden.

Start: 24 september 2019;  daarna elke 2e dinsdag van de maand: 8/10, 12/11, 10/12, 7/1/’20, 11/2, 10/3, 7/4, 12/5, en 9/6  (NB 7/1 en 7/4 vallen op de 1e dinsdag van de maand)

Locatie Zevenaar

De Polderkamer van het Eet-Lokaal in Zevenaar

Zevenaar is een gezellig landelijk gelegen oud stadje in het midden van het land – op 15 minuten treinen vanaf Arnhem. Het Eet-Lokaal is dan ook gevestigd in een prachtig historisch pand en vormt zo een mooie locatie voor de retorica leergangen. Voor een impressie zie: Het Eet-Lokaal

Start: 19 september 2019, daarna in principe elke 3e donderdag van de maand (van oktober 2019 t/m juni 2020): 17/10; 21/11; 19/12 ; 9/1/’20 (!); 20/2; 19/3; 16/4; 14/5 (!); en 18/6 (NB!  9/1 en 14/5 vallen op de 2e donderdag van de maand)

 

PROGRAMMA

Overzicht van de cursus per dagdeel

 

DAGDEEL 1

DAGDEEL 2

DAGDEEL 3

DAGDEEL 4

DAGDEEL 5

DAGDEEL 6

DAGDEEL 7

DAGDEEL 8

DAGDEEL 9

DAGDEEL 10

Kennismakingsronde

Bespreking van het programma. Korte inleiding in de theorie van de cursus: technieken van zelfbewustwording (chakra-psychologie), de interpretatieleer (hermeneutiek) en de leer van de welsprekendheid (retoriek).

Vaststellen van een te bestuderen tekst, die voor alle deelnemers relevant is, bij voorkeur voor het eigen vakgebied. Deze tekst zal op dagdeel 3 in de groep besproken worden. Op dagdeel 5 en 6 moet over dezelfde tekst een korte lezing (niet langer dan 10 minuten) worden gehouden.

Doel van dit eerste dagdeel is een zo goed mogelijke indruk te krijgen van de deelnemers en de te behandelen stof.

Behandeling van de chakra-psychologie toegespitst op zelfbewustwording in relatie met de ander.

Hier begint de zoektocht naar verbondenheid, zoals die werkt in het ontvangen en geven van betekenis in de hermeneutiek en de retoriek. Zelfonderzoek, de confrontatie met jezelf aangaan. Omgaan met spanning en zenuwen, je onzekerheid en faalangst benoemen en de relatie daarvan met je bronnen en je publiek. Het belang van de stilte, chakra-meditatie.

Het doel van dit dagdeel is te komen tot een positief zelfbeeld dat je graag wilt delen met je gehoor.

Behandeling van de interpretatieleer toegespitst op de bestudeerde tekst.

Daarna vertelt elke deelnemer wat hem of haar het meest heeft aangesproken in de bestudeerde tekst. Gesprek over de persoonlijke motivatie bij de aandachtspunten.

Waarom zijn deze aandachtspunten gekozen en andere niet. Het gesprek zal opleveren, dat het onderwerp veel meer betekenissen oproept, dan men in eerste instantie zelf dacht. Toch moet een bepaalde invalshoek worden gekozen voor de lezing. Hoe doe je dat en op grond waarvan? Doel is te komen tot het besef van de rijkdom aan betekenis van een tekst of bron en van de eigen keuzevrijheid daarin.

Behandeling van de retoriek toegespitst op de techniek van het opzetten van een toespraak.

In het toespreken van een publiek bewerk je bewustzijn. Daarvoor zijn een aantal randvoorwaarden van kracht. Hoe maak je die vruchtbaar? Oefenen van de behandelde theorie: het maken van een opzet voor je lezing van dagdeel 5. Bespreken van de resultaten.

Doel: leren om een toespraak zo op te zetten dat je zowel rekening houdt met de rijkdom van je bron (en de weerstanden die dat bij je publiek kan oproepen) en duidelijk bent in je eigen keuzes daarin.

Alle deelnemers houden hun (uitgeschreven) lezing (max. 10 minuten) over de afgesproken tekst.

Daarbij wordt de praktijksituatie zoveel mogelijk nagebootst: uitgewerkte tekst, lessenaar, publiek. Gelet wordt op lichaamshouding, uitstraling, en of deze overeenkomen met de boodschap.
Na elke lezing houden we ook een kritische inhoudelijke evaluatie aan de hand van de behandelde theorie.

Doel is het oefenen van zelfbeheersing en het leren geven en ontvangen van systematische feedback.

Als dagdeel 5

Korte herhaling en evaluatie van de tot nu behandelde theorie met het oog op de energie die gaat stromen tussen spreker en publiek.

A) De stromende energie, ontspanning. Omgaan met de stilte: meditatie en het belang van het loslaten in een creatief proces. De beperkingen van taal: niet meer dan 20% van de communicatie gaat via taal.

Doel: het zelfbewust verleggen van je eigen grenzen en jezelf toestaan om ook door nieuwe betekenislagen te worden verrijkt.

B) De stromende energie, creativiteit. Meer zeggen met minder woorden. Eén worden met je publiek. Boven je zelf uitgetild worden en samen genieten van ‘de flow’. De kunst van het improviseren.

Doel: je retorische vaardigheid dienstbaar maken aan een groter geheel.

Iedere deelnemer kiest zelf een onderwerp, waarover hij of zij een lezing gaat houden voor een echt publiek.

Daarvan wordt dan (eventueel) een videoopname gemaakt en deze wordt met de uitgeschreven tekst van de lezing mee genomen naar de groep.

De opname en de uitgeschreven tekst worden tijdens dit dagdeel kritisch bekeken en besproken aan de hand van de behandelde theorie.

Het doel van deze sessie is je eigen (spreek)praktijk te confronteren en te verrijken met de tot nu toe behandelde stof.

Als dagdeel 8

Het verband tussen de theorie van deze cursus (psychologie, hermeneutiek, retoriek en bewustwording) en bedrijfs- en andere strategieën.

Evaluatie van het praktisch nut van de wat bredere kijk op het spreken in het openbaar, zoals we die in deze cursus hebben leren kennen en geoefend. Eventuele vervolgafspraken.

Doel van dit laatste dagdeel is de integratie van woord en daad.

PRAKTISCHE INFO

 

Data & Tijden
Retorica I start in september en eindigt in juni. Bijeenkomsten vinden plaats van 13.30 uur tot 17.00 uur. Totaal duurt de leergang 10 dagdelen verspreid over 10 maanden.
Gasselte: elke 2e dinsdag van de maand (start 24 sept 2019)
Zevenaar: elke 3e donderdag van de maand (start 19 sept 2020)

Aantal deelnemers
Het maximum aantal per groep is 8. Een cursusgroep gaat van start als het minimum aantal van 4 deelnemers zich definitief voor de cursus heeft aangemeld.

Investering
925,- (btw 0%)

INSPIRATIE & NASLAGWERK

Ondersteunende lectuur zoals artikelen, preken en lezingen