LEERGANGEN


Retorica I

Van intensief groepsproces naar gloedvol betoog

Retorica I start in oktober 2021 en eindigt in juni 2022. Bijeenkomsten vinden 1x per maand plaats van 13.00 uur tot 17.00 uur. Totaal 10 maanden verspreid over 10 dagdelen.

Data Retorica I
Gasselte: September 2022.

Investering
€925 (btw 0%)

Meer informatie en aanmelden


Retorica II

De verdere verdieping in de retorica

Retorica II start in september en eindigt in juni van het volgende jaar. Bijeenkomsten vinden 1x per maand plaats van 13.00 tot 17.00 uur. Totaal 10 maanden verspreid over 10 dagdelen.

Data Retorica II
Zwolle: 
Gasselte: 

Investering
€975 (btw 0%)

Meer informatie en aanmelden


Retorica III

Op weg naar een betere wereld…

Deze leergang begint in principe in september en eindigt in juni van het volgende jaar. De bijeenkomsten vinden 1x per maand plaats van 13.00 tot 17.00 uur op de locaties die de deelnemers zelf bepalen. Totaal 10 maanden verspreid over 10 dagen afhankelijk va het aantal deelnemers.

Data Retorica III

Investering (voor 10 bijeenkomsten)
€825 (btw 0%)

Meer informatie en aanmelden

 

 

 


Retorica I Fast Track

Retorica in een verkort traject

Retorica Fast Track start alleen bij voldoende deelname – minimaal 6 deelnemers. De bijeenkomsten vinden plaats op 5 dagdelen verspreid over 3 dagen.

Data Retorica Fast Track
Nog geen data bekend

Investering
€575 (btw 0%)

Meer informatie en aanmelden


Persoonlijke coaching

Een 1 op 1 traject 

Persoonlijke begeleiding bij de voorbereiding van een lezing en feedback op de gehouden lezing qua inhoud en performance

Investering
€75 per uur (excl. btw)

Neem contact op