OVER JAN

Dr. Jan Chr. Vaessen studeerde theologie en filosofie aan de RUG in Groningen en is predikant in een Protestantse gemeente in Drenthe. Hij wordt regelmatig gevraagd voor lezingen en heeft veel praktijkervaring in het spreken in het openbaar. 

Hij is gepromoveerd op het proefschrift ‘Tussen Schrift en preek’ (Kampen, 1997), waarin de verhouding tussen hermeneutiek (interpretatieleer) en retoriek (welsprekendheid) is onderzocht. Ook schreef hij ‘A Quest for Hope’ (Groningen, 2009), een onderzoek naar het westerse denken en wegen uit het postmoderne nihilisme. In die hoedanigheid is hij ook als universitair docent werkzaam geweest in Groningen en Denver (Colorado, USA).

Op dit moment maakt Jan Vaessen zijn expertise vruchtbaar middels leergangen retorica in midden en hoger kader van profit en non-profit organisaties.

 

Het ontstaan van Wajomer

Wajomer is Hebreeuws voor zeggen en spreken, maar dan wel op zo’n manier dat het delen van energie zowel basis als doel is. Spreker en publiek worden samen in die energie boven zichzelf uitgetild. Verbinding is dus heel belangrijk: verbinding met jezelf als spreker, verbinding met je bronnen en verbinding met je publiek. Dit zijn dan ook de kernpunten in de cursussen ‘Retorica I en II’ en komen ook in het bedrijfslogo terug.

Jan richt zich op ‘de cultureel creatieven’ omdat zijn opvattingen over retorica, spreken in het openbaar, filosofie, levensbeschouwing het best bij deze groep aansluiten. Wie zijn de cultureel creatieven? Drie criteria:

1. De geleidelijke overgang

Ben je bereid om oude patronen op nieuwe manieren te vullen? Jan gaat voor de geleidelijke overgang, het waarderen van al het goede dat in het verleden tot stand is gebracht en dat op een nieuwe, liefdevolle manier verbinden met wat wijzelf nu tot stand brengen. Daarmee wordt het oude gerespecteerd en tegelijkertijd getransformeerd naar iets nieuws. “Ik wil graag mensen helpen met het spreken in het openbaar die deze grondhouding hebben of geïnspireerd zijn zich hierin te bekwamen”.

2. Het mag iets kosten

Mag je ideaal iets kosten? Cultureel creatieven zijn vaak mensen die hun baan hebben opgezegd, voor zich zelf zijn begonnen en niet over voldoende financiële middelen beschikken om hun idealen te realiseren. Een ander deel van de cultureel creatieven zit in het marktsegment van topmanagers, wetenschappers, politici. Voor de eerste groep worden kosten vooral in geld uitgedrukt, voor de tweede groep zal het meer om zelfonderzoek, ego-verlies en dat soort zaken gaan.

3. De verbinding

Ga je voor de verbinding? Cultureel creatieve zzp’ers, maar ook topmanagers, wetenschappers en politici gaan steeds meer op zoek naar nieuwe vormen van samenwerking. Het eenmansbedrijfje is een vorm, die handig is om geld- en informatiestromen goed te reguleren. Expertise en netwerken worden gedeeld, waardoor een krachtige verbinding ontstaat, waarin de culturele creatievelingen elkaar gemakkelijk vinden. “Ik vind de verbinding, waarin meerwaarde wordt gecreëerd en gedeeld het belangrijkste criterium voor de cultureel creatieven. In feite komen de vorige twee criteria hier bij elkaar”.

 

IN DE MEDIA

 

 

SCHEPEN AAN DE HORIZON

– Interview met Jan Vaessen

In deze live aflevering van Schepen aan de Horizon verkennen we de rol van religie in het duiden van de hedendaagse werkelijkheid

Luister het interview

 

MIJN MOMENT

– Een initiatief van Punkmedia

Mijn moment: Een bijzondere dag in Gasselte
Gelegenheid: Dag van de Retoriek
Thema: de omwenteling van macht naar liefde
Aanwezigen: cursisten retoriek en belangstellenden

Lees Mijn Moment

 

 

INSPIRATION SHOT NIJMEGEN

Verbindende en scheppende lichtenergie. “Het is zo gaaf om te leven vanuit verbinding!”

INSPIRATIEPODIUM ARNHEM

Bewustwording van persoonlijke essenties 

STAND-UP INSPIRATION

Een magische ervaring op zee

OVER A QUEST FOR HOPE

In een nieuwe tijd samen bouwen aan een betere wereld 

KENNIS MAKEN?

Heb je een vraag? Of wil je gewoon een keer koffie drinken? Neem gerust contact op.

Neem contact op