BLOG

Regelmatig publiceer ik hier artikelen, essays en lezingen. In sociaal ondernemen, creatieve allianties, het ‘nieuwe denken’ van onze tijd zit een aspect verborgen, waar nauwelijks bij stil wordt gestaan in het westers denken. Ik voel me aangesproken door de nieuwe idealen van onze tijd en schrijf hier graag over. Op mijn vorige weblog vind je nog meer artikelen.

 

Welkom op mijn weblog

Dankbaarheid, de – verborgen – stimulans in een creatieve alliantie. In sociaal ondernemen, creatieve allianties, het ‘nieuwe denken’ van onze tijd zit een aspect verborgen, waar nauwelijks bij stil wordt gestaan in het westers denken. Als predikant in een kleine oecumenische gemeente in Drenthe voel ik me aangesproken door de...
Read More

Kerstnacht 2019

Thema: leven op basis van ontspanning en liefde Overdenking 1) Een denkexperiment Het is mijn stellige overtuiging, dat, als je je leven baseert op ontspanning en liefde i.p.v. op angst en verkramping, zo’n levensinstelling niet alleen voor jezelf heel plezierig is, maar dat het ook heel ver doorwerkt en ook anderen...
Read More

Advent 2019

8 december 2019 Thema: advent vanuit een holistische benadering Bijbellezingen:  Ruth 4, 13-17; Jesaja 11-1-10 Mattheüs 3, 1-12 Overdenking 1) Ruth de Moabitische Het heil van de nieuwe wereldorde, die Jesaja voor de geest heeft, is bestemd voor alle volkeren, voor alle mensen, dieren, ja voor de hele schepping. Nou daar...
Read More

Eeuwigheidszondag 2019

24 november 2019 Thema: Vergeving, verzoening en warme saamhorigheid Bijbellezingen: Maleachi 3, 19-24  Openbaring 3,7-12 Overdenking 1 Gedenken, samen en  persoonlijk Eén keer per jaar herdenken we de mensen die in het afgelopen jaar zijn overleden. Ik vind dat altijd een heel bijzondere dienst. Wat ik vooral heel fijn vind, is dat...
Read More

Passie voor het mogelijke

3 juni 2019Thema: kosmisch oervertrouwenBijbellezingen:1 Samuël 12, 16-24 Johannes 14, 15-21 Overdenking Voorbeden Lieve God, Allerhoogste God, Vader Wij danken U dat U harmonie, liefdevolle verbinding, resonantie, schoonheid als fundamentele onverwoestbare bouwprincipes hebt ingebakken in Uw schepping en dat die – wat er ook gebeurt – gewoon actief blijven. Dank dat we...
Read More

Verbeter de wereld en …

Mijn lezing tijdens de Dag van de Retoriek – 25 september 2018   1) NL in verval Verbeter de wereld en … ik zou zeggen begin in ieder geval in iets groters dan alleen jezelf. Dat is niet zo vanzelfsprekend in deze onzekere tijden in een chaotische wereld waar heel...
Read More

Kerstnacht 2017

24 december 2017 Thema: over tradities Overdenking Dierbare kerstnachtgemeente, lieve mensen, 1) Mijn laatste kerkdienst Mijn laatste kerkdienst als predikant verbonden aan de Gemeente van Christus in Gasselte is een kerstnachtdienst. We zaten laatst wat te mijmeren mijn vrouw Thea en ik – dat doen we trouwens de laatste tijd...
Read More

Afscheid

3 december 2017 Thema: over liefde, geloof en hoop Overdenking 1) Inleiding Afscheid als predikant van de gemeente van Christus in Gasselte. Bij zoiets gaat het natuurlijk om veel meer dan alleen de vertrekkende predikant. Maar ik neem vandaag wel de vrijheid om wat persoonlijke accenten te leggen op dingen...
Read More

Eeuwigheids zondag

26 november 2017 Thema: van eenzaam rouwproces naar vruchtbaar leerproces Overdenking Gedenken, samen en persoonlijk Eén keer per jaar herdenken we de mensen die in het afgelopen jaar zijn overleden. We doen dat op de laatste zondag van het kerkelijk jaar – volgende week is het alweer eerste advent en...
Read More

Peace of mind

12 november 2017 Thema: over innerlijke rust en vrede in een hectische tijd Overdenking 1) Goede intenties ‘Goddelozen zullen geen vrede kennen – zegt de Heer.’ Dat klinkt toch wel erg bot vind je niet? Ja dat is het ook wel, maar is het daarom niet waar? Dat lijkt me...
Read More

Sapiens

29 oktober 2017 Thema: over de ‘weldenkende’ mens en zijn beperkingen Overdenking 1) Me too De uitdrukking ‘me too’ heeft voor mij in de afgelopen weken een heel andere betekenis gekregen. Voor mij had die uitdrukking altijd iets warms, iets verbindends, iets moois dat je samen deelt. Er zat meestal...
Read More

En toch besta ik …

15 oktober 2017 Thema: over droom en werkelijkheid Overdenking 1) Het meisje van zijn dromen  Het meisje van zijn dromen (Toon Tellegen) Ik besta Wist ik dat maar denkt de jongen op weg naar school, op weg naar huis, op weg naar de ene omweg na de andere zijn leven...
Read More

Het eeuwige nu

1 oktober 2017 Thema: over het eeuwige goddelijke licht in de werkelijkheid van tijd en ruimte Overdenking Geen zin, toch doen Heb je dat ook wel eens, dat je helemaal geen zin hebt om iets te gaan doen, waarvan je weet dat het wel moet, dat je het een dag...
Read More

In the flow

17 september 2017 Thema: De gemeente van Christus, een huis om in te wonen Overdenking De tempel, huis van gebed voor alle volken Mijn tempel zal heten ‘Huis van Gebed voor alle volken’ zo spreekt God de Heer zegt Jesaja, die na de terugkeer uit de Babylonische ballingschap in het...
Read More

Aandacht

3 september 2017 Thema: wat je aandacht geeft groeit Overdenking Een restje keert terug De profeet Jesaja heeft aan één van zijn kinderen de naam Shear Jashoef gegeven. Dat betekent ‘een restje keert terug’. Zoiets wordt ook wel een profetische handeling genoemd, waarmee nog net iets meer wordt uitgedrukt dan...
Read More

Anders kijken

23 juli 2017 Thema: over de menselijke maat gevuld met de universele liefde van God Overdenking De onuitputtelijke bron van Gods goedheid Wie heeft de wateren met holle hand omvat, de hemel gemeten met een ellenmaat? vraagt Jesaja zich af. Je kunt deze vraag op twee manieren opvatten. Als retorische...
Read More

Peace of mind

9 juli 2017 Thema: over innerlijke rust in een turbulente wereld Overdenking Rust? Komt tot Mij gij allen die vermoeid en belast zijt en Ik zal u rust geven! Zo staat het in de NBG vertaling uit 1952, mijn geboortejaar. Mooie tekst die mij m’n leven lang bij is gebleven...
Read More

De mens

25 juni 2017 Thema: over de te beperkte (Griekse) blik van Paulus op Adam Overdenking De pastorale brieven Er staat een groot aantal brieven in het Nieuwe Testament. De meeste daarvan zijn brieven van Paulus aan verschillende met name genoemde gemeenten, Corinthiërs, Galaten, Romeinen, enzovoort. Dan zijn er ook nog...
Read More

Stilte-bewustzijn

14 mei 2017 Thema: over stromende energie door verschillende bewustzijnslagen Overdenking Bidden tot je een ons weegt? ‘Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal ik het doen.’ Dat is nog al wat, wat Jezus daar zegt. En waardoor deze uitspraak nog meer bevreemding wekt is, dat het vaak totaal...
Read More

De nachtwandelaar

30 april 2017 Thema: over het verbinden van culturen Overdenking De nachtwandelaar De afgelopen week heb ik een prachtig boek gelezen van de Zweedse schrijfster Marianne Frederickson met de titel De nachtwandelaar. Het gaat over iemand – ene Anjalis uit Ur der Chaldeeën – die uit het noorden van het...
Read More

Pasen 2017

16 april 2017 Thema: over nieuw bewustzijn Overdenking Over zin en betekenis Laatst kwam ik weer ergens een geloofsbelijdenis tegen – ooit geschreven door een 3-Havo leerling van me – die me aansprak en die ik daarom ook graag met jullie wil delen. Zij gaat als volgt: God, soms voel...
Read More