RETORICA II

De verdere verdieping in de retorica

In dit vervolgtraject gaat het over verdere verdieping in de retorica en het verder aanscherpen van het bewuste gebruik van alle aspecten die in de eerste leergang aan de orde zijn geweest. Hiervoor gebruik ik ook externe expertise en laat ik docenten van buiten komen. De opgedane kennis en vaardigheden worden weer in twee lezingenrondes geoefend en van kritisch commentaar voorzien.

 

WAAROM DEZE LEERGANG?

Verbinding met jezelf en je eigen authenticiteit
In de eerste plaats besteden we aandacht aan de energie die stroomt in je eigen chakra-systeem. Voor de chakrameditatie en -yoga laten we een deskundige komen die ons verder inleidt in de wereld van de chakra’s om de daarin stromende energie effectief in te zetten voor het spreken in het openbaar. Deze energie werkt ook door in je stemgebruik, een deskundige uit de wereld van klank en dans gaat ons inwijden in deze fascinerende werkelijkheid.

Verbinding met je publiek
Vervolgens besteden we aandacht aan de performance, want technieken die in de theaterwereld gangbaar zijn kunnen ook vruchtbaar zijn bij het spreken in het openbaar. Ook zal er aandacht zijn voor de energie die tussen podium en publiek heen en weer gaat en de vraag hoe je die op een positieve manier kunt benutten. Hiervoor laten we een deskundige komen die zijn expertise uit de theaterwereld verbindt met presentatie trainingen.

Verbinding met je bronnen
Tenslotte gaan we de kennis van de interpretatiemodellen verder uitbouwen en ook het creatieve gebruik ervan verder oefenen bij het maken en houden van lezingen. Het is nu de bedoeling dat je van te voren aangeeft welk model je gaat gebruiken bij het hanteren van je brontekst in je lezing en daar word je in de feedback ook kritisch op beoordeeld. Verder maken we kennis met interpretatiemodellen uit de nieuwe of postmoderne tijd, die verder gaan dan het model van Paul Ricoeur en besteden we aandacht aan het spanningsveld tussen min of meer stabiele filosofische grondpatronen en de vaak vluchtige waan van de dag in de actualiteit.

Wat ga je leren

 • Gebruik van chakrameditatie en -yoga voor het spreken in het openbaar
 • Omzetten van de energie, die stroomt in je eigen chakrasysteem, in een doeltreffend stemgebruik
 • Tools voor de performance vanuit de theater expertise
 • Schakelen tussen en spelen met interpretatiemodellen
 • Verbanden leggen en gebruiken tussen de filosofie en de actualiteit

 

Start Retorica II

Voor wie

 • Cursisten die Retorica I hebben afgerond en zich nu verder willen verdiepen in de retorica
 • Ondernemers
 • Managers
 • Professionals
 • Wetenschappers
 • Zzp’ers

Nieuw
De bewerkte versie van Zinweging, de reader met alle in de leergangen Retorica te behandelen theorie plus aanvullende essays

PROGRAMMA

ALGEMEEN

DAGDEEL 1

DAGDEEL 2

DAGDEEL 3

DAGDEEL 4

DAGDEEL 5

DAGDEEL 6

DAGDEEL 7

DAGDEEL 8

DAGDEEL 9

DAGDEEL 10

De vervolgcursus Retoriek II bestaat ook uit 10 dagdelen van 3,5 uur en is zich op grond van de ervaringen van de pilot in het vorige seizoen nog wat verder aan het ontwikkelen.

Het ideale aantal deelnemers is 8. Voorwaarde voor deelname aan deze vervolgcursus is wel, dat je de cursus Retoriek I hebt gevolgd, want deze cursus bouwt voort op wat daarin is behandeld.

De nadruk in deze cursus ligt ook weer op het groepswerk. Wel wordt individuele voorbereiding verwacht, maar de resultaten daarvan worden altijd met de groep gedeeld en door de groep uitgebreid besproken.

Kennismakingsronde.

Korte herhaling van de theorie van de eerste cursus: technieken van zelfbewustwording (chakra-psychologie), de interpretatieleer (hermeneutiek) en de leer van de welsprekendheid (retoriek).

Doel van dit eerste dagdeel is een zo goed mogelijke indruk te krijgen van de deelnemers en de te behandelen stof. Bespreking van het programma.

Spreken in het openbaar en energie. De chakra-energie wordt in verband gebracht met energieën uit andere culturen, religies en wetenschappelijke disciplines.

Het doel hiervan is te komen tot een effectiever bewustzijn van je eigen chakra systeem, dat je vervolgens op het podium vruchtbaar kunt maken.

Met Ewold de Maar, die zich veel bezig houdt met hartcoherentie en coaching

De performance en de theatertechnieken die je kunt inzetten bij het spreken in het openbaar; met Sander Datema.

Sander geeft ook zelf lezingen en presentatietrainingen en tevens begeleidt hij ‘Durf te vragen’ sessies. Ook zal één van de deelnemers alvast een lezing geven waarop Sander vanuit zijn invalshoek feedback zal geven.

Het doel van dit dagdeel is te leren om meer te genieten van jezelf in een vloeiende, bewegende verbinding met de ander.

Alle deelnemers houden een lezing (max. 10 minuten) met een heldere opzet en een scherpe BWAD over een zelf gekozen brontekst en geven van te voren aan welk interpretatiemodel en welk chakra ze gaan gebruiken. Daar worden ze vervolgens in de feedback door de feedbackgevers ook streng aan gehouden.
Ook wordt kritisch gekeken naar en gereflecteerd op stemgebruik, lichaamstaal en performance.

Doel hierbij is het verder oefenen van de verbinding in de retoriek, het geven en ontvangen van feedback en het verder stimuleren van focus en zelfbeheersing bij het opzetten van een lezing of presentatie.

Als dagdeel 4

Kritische zelfreflectie met uitstraling naar de retorica.
Wat hebben we tot nu toe geleerd van de retorica en hoe ziet ons eigen proces eruit als we een lezing gaan houden? Wat zijn onze ervaringen met de chakra-psychologie, de hermeneutiek, de creatieve stilte, BWAD en opzet, hoe ziet ons eigen schrijfproces eruit en hoe vertaalt zich dat naar stromende energie tussen spreker en publiek, die beide naar een hoger plan brengt?

Doel van dit dagdeel is om de (zelf)reflectie verder te brengen om zodoende de retorica (het denken over het spreken in het openbaar) en de retoriek (het spreken zelf) dichter bij elkaar te brengen

Authenticiteit, ethiek en integriteit in het nieuwe tijdsdenken. Nieuwe postmoderne interpretatie-modellen en filosofische grondpatronen worden afgezet tegen de waan van de dag, zoals die vaak voorkomt in de actualiteit. Hoe maak je daarin authentieke keuzes en wat kunnen we leren van de oude Griekse sofisten en filosofen aan wie we de retorica te danken hebben.
Centraal in dit dagdeel staat Hoofdstuk V van de reader Zinweging, ‘Verder denken in een vervolgtraject’ dat dan ook zorgvuldig van te voren moet worden bestudeerd.

Het doel van dit dagdeel is het ontdekken van een nieuwe grond voor ons denken, spreken en handelen in een nieuwe tijd.

Iedere deelnemer kiest zelf een onderwerp, waarover hij of zij een lezing gaat houden van maximaal 15 minuten voor een echt publiek – bijvoorbeeld SUI, iShot, het Inspiratiepodium, of een ander inspiratie of zakelijk platform.

Daarvan wordt dan een video-opname gemaakt en deze wordt mee genomen naar de groep. De opname wordt op dezelfde manier besproken als tijdens dagdeel 5 en 6.

Het doel van deze sessie is je eigen (spreek)praktijk te confronteren en te verrijken met de tot nu toe behandelde stof.

Als dagdeel 8

Evaluatie van het praktisch nut van de verdiepte kijk op het spreken in het openbaar, zoals we die in deze vervolgcursus retoriek hebben leren kennen en geoefend. Eventuele vervolgafspraken.

Doel van dit laatste dagdeel is een rijkere integratie van woord en daad.

PRAKTISCHE INFO


Tijden & doorlooptijd

 • Bijeenkomsten: 10 middagen 
 • Doorlooptijd: 10 maanden
 • Tijden: 13:00 uur inloop en cursus van 13:30 tot 17:00 uur

Groepsgrootte
Het minimaal aantal deelnemers is 4. Het maximaal aantal is 8. Alleen als je je aanmeldt m.b.v. het aanmeldformulier van je gewenste locatie ben je van een plek verzekerd. Per locatie geef ik het aantal deelnemers dat zich via het aanmeldformulier heeft aangemeld en kun je dus zien of de leergang doorgaat en met hoeveel deelnemers.

Investering
€975 (btw 0%)

AANMELDEN VOOR RETORICA II

Locatie Gasselte (Dr)

De locatie in Drenthe is een inspirerende en rustgevende plek met uitzicht over de weilanden en het eeuwen oude Witte Kerkje van Gasselte. Gerust de moeite waard om een stukje voor te rijden.

Data

MELD JE AAN - GASSELTE

Zwolle (OV)

De locatie in Zwolle is de prachtige en sfeervolle Bistro de Stadshoeve in de wijk Stadshagen. Een bijzondere ont-moetingsplek waar het woord verbinding centraal staat en de positieve energie goed stroomt. Adres: Arendshorstlaan 23, 8043 VE in Zwolle. 

Data

MELD JE AAN - Zwolle

INSPIRATIE & NASLAGWERK

Ondersteunende lectuur zoals artikelen en lezingen