RETORICA FAST TRACK

Proef van de leergangen retorica en volg het verkorte traject

Spreken in het openbaar is een kunst. Vaak denken we dat onze boodschap effectief overkomt door enkel te amuseren, te informeren of te overtuigen. Voor mij is de kunst van retorica juist om jezelf als spreker zodanig in het proces te betrekken, dat er een positieve energie gaat stromen tussen spreker en publiek. Daardoor zullen deelnemers, zowel spreker als luisteraars, anders zijn op het moment dat ze de bijeenkomst verlaten dan wanneer zij binnenkwamen. Er is namelijk echt wat gebeurd.
Deze kunst kun je leren. Met Retorica Fast Track maak ik je in 4 dagdelen vertrouwd met de theorie en ga je zelf een lezing houden en een lezing van een ander analyseren. Het 5e dagdeel evalueren we met elkaar en ronden we de cursus af.

 

PROGRAMMA

Cursusdag 1:

09.00 uur – ontvangst met koffie, thee en wat lekkers
09.15 uur – Start en uitleg van de theorie
12.30 uur – gezonde ‘brainfood’ lunch
13.30 uur – vervolg programma – theorie
17.00 uur – afronding dag 1

Cursusdag 2:

09.00 uur – ontvangst met koffie, thee en wat lekkers
09.15 uur – Lezingen – geïnspireerd op de film ‘Les Intouchables’
12.30 uur – gezonde ‘brainfood’ lunch
13.30 uur – Lezingen – geïnspireerd op de film ‘Les Intouchables’
17.00 uur – afronding dag 2

Cursusdag 3:

11.00 uur – feedback geven
12.30 uur – gezonde ‘brainfood’ lunch
13.30 uur – evaluatie en afronding van de cursus
16.00 uur – eventueel borrelen en samen eten

Scroll naar beneden voor het uitgebreide programma

 

WAAROM DEZE CURSUS

Eerlijk tegenover je bronnen, publiek en jezelf

De voorwaarde, waar je als spreker aan zou moeten voldoen om die positieve energie op gang te brengen, is dat je volstrekt eerlijk bent tegenover je bronnen, tegenover je publiek en tegenover jezelf. Dan ben je authentiek en integer en dat voelt een publiek haarfijn aan, zelfs nog voordat je maar één woord hebt gesproken. De meeste communicatie gaat namelijk zonder woorden en dat geldt ook voor spreken in het openbaar.

Lichaamstaal, uitstraling en meer van dat soort zaken worden door je gehoor feilloos opgemerkt. Als die niet kloppen met wat je te zeggen hebt, dan kun je er maar beter er zwijgen toe doen. Je boodschap – hoe waardevol ook – wordt niet eens gehoord. Er komt geen energie terug en er gebeurt helemaal niks in de eindeloze woordenbrij.

Laten stromen van positieve energie

Spreken in het openbaar is dus de kunst van het laten stromen van positieve energie, waarin spreker en publiek samen opgaan. Dat wordt mogelijk als dezelfde positieve energie ook al heen en weer is gegaan tussen jou als spreker en je bronnen. Want hoe kun je verwachten dat een publiek zich door jou laat aanspreken, als je niet zelf ook ergens door aangesproken bent?

Dat wil niet zeggen dat je de bronnen letterlijk en klakkeloos aan je publiek moet doorgeven. Het betekent juist dat je zelf kritisch en bewust je bronnen doorspit, verwerkt en interpreteert. Zo zijn er dus drie instanties belangrijk bij het spreken in het openbaar, die in de cursus ook alle drie aan de orde komen:

 • je bronnen
 • je publiek
 • je zelf

Als cursusgroep verdiep je je intensief in de theoretische achtergronden van deze drie aspecten en ga je ze ook praktisch beoefenen in een traject van 5 dagdelen verdeeld over 3 maanden.

 

 Data cursus

 • Nog niet bekend

Voor wie

 • Ondernemers
 • Managers
 • Kunstenaars
 • Professionals
 • Wetenschappers
 • Predikanten
 • Zzp’ers
 • Mensen met de ambitie om te spreken in het openbaar

Wat ga je leren

 • Hoe retorica (spreken in het openbaar) werkt
 • Energie laten stromen tussen spreker en publiek
 • Authentiek blijven
 • Verschil spreken vanuit macht en vanuit gezag
 • Het belang van focussen op strategie

PROGRAMMA

Overzicht van de cursus per dagdeel

DAG 1

DAG 2

DAG 3

DE THEORIE

Ochtend
– Korte kennismakingsronde
– Inleiding in de chakrapsychologie
– Begin inleiding in de hermeneutiek ofwel de leer van de interpretatie

Middag
– Vervolg inleiding hermeneutiek
– Inleiding in de retoriek, het concrete spreken in het openbaar
– Bespreking van de film Les Intouchables waarover de deelnemers een lezing van 10 minuten geven
– Opstellen van een rooster voor de te houden lezingen

Doel van deze eerste dag is een zo goed mogelijke indruk te krijgen van de deelnemers en de in deze leergang toe te passen theorie.

Ochtend
– Drie deelnemers houden m.b.v. de op Dag 1 behandelde en daarna bestudeerde theorie hun (uitgeschreven) lezing van max. 10 minuten) over de genoemde film. Daarbij wordt de praktijksituatie zoveel mogelijk nagebootst: uitgewerkte tekst, lessenaar, publiek. Gelet wordt op lichaamshouding, uitstraling, en of deze overeenkomen met de boodschap van de lezing.
Na elke lezing houden we ook een kritische inhoudelijke evaluatie aan de hand van de behandelde theorie. De sprekers van de ochtend geven feedback aan de sprekers van de middag en andersom.

Middag
– Idem

In totaal kunnen dus 6 deelnemers actief zijn tijdens deze dag. Mochten er meer deelnemers zijn dan komt er voor hen een extra dag(deel). De actieve deelnemers worden natuurlijk geacht aanwezig te zijn, de anderen mogen als publiek aanschuiven.

Doel van de tweede dag is het oefenen van de spreekvaardigheid en het leren geven en ontvangen van systematische feedback.

Middag
– Evaluatie van het praktisch nut van de wat bredere kijk op het spreken in het openbaar, zoals we die in deze leergang hebben leren kennen en geoefend.

Doel van dit laatste dagdeel is de bewustwording van het het verband tussen de theorie van deze cursus (psychologie, hermeneutiek, retoriek) en bedrijfs- en andere strategieën.
We ronden de leergang af met – voor wie dat wil – een gezellig etentje in de stad.

PRAKTISCHE INFO

 

Data & Tijden
Deze leergang kan het hele jaar door gegeven worden en begint bij voldoende aantal deelnemers (minimaal. 6) ergens in 2019 of 2020. De bijeenkomsten vinden plaats in de Leerkamer achter de pastorie Lutkenend 2 Gasselte tijdens 5 dagdelen verdeeld over 3 dagen. De eerste twee dagen van 9.00 uur tot 17.00 uur en de derde dag van 11.00 uur tot 16.00 uur
Data: 

Aantal deelnemers
Het maximum aantal deelnemers aan deze leergang is in principe onbeperkt. De leergang gaat van start als het minimum aantal van 6 deelnemers zich definitief voor de cursus heeft aangemeld. Bij meer deelnemers worden er extra dag(delen) georganiseerd.

Investering
575,- (btw 0%)

AANMELDEN VOOR RETORICA FAST TRACK

Gasselte, Zwolle, Groningen of Zevenaar

Nog geen data bekend

INSPIRATIE & NASLAGWERK

Ondersteunende lectuur zoals artikelen, preken en lezingen

 


RETORICA & LEVENSKUNST

Trailer Les Intouchables

 

 

Spreken vanuit gezag:
Sir Ken Robinson – Do schools today kill creativity?

 

Een bespreking van deze lezing vanuit de theorie van de cursus ‘Retoriek I’ staat op mijn weblog onder de titel TEDtalks en levenskunst