Leergang Retorica I

Van intensief groepsproces tot gloedvol betoog

In deze leergang leer je écht verbinding maken met jezelf, je bronnen en je publiek. Je leert positieve energie tussen spreker en publiek te laten stromen waardoor je lezing naar een hoger plan getild wordt en er échte aandacht is tussen beide partijen.

Wanneer die energie gaat stromen tussen spreker en publiek en men leert spreken vanuit gezag in plaats vanuit macht, ontstaat er een totaal andere manier van presenteren. Spreken in het openbaar wordt tweerichtingsverkeer. Het gaat dan om samen, om delen, om ervaren. Ook het ervaren van de stilte hoort daar bij. Met de inzet van verschillende methodes, zoals chakra-psychologie, interpretatieleer en praktische oefeningen leer je hoe je echt contact met jezelf, je bronnen en je publiek maakt.

Waarom Retorica I

Verbinding met je bronnen, je publiek en jezelf
De voorwaarde, waar je als goede spreker aan voldoet om die positieve energie op gang te brengen, is, dat je volstrekt eerlijk bent tegenover je bronnen, tegenover je publiek en tegenover jezelf. Dan ben je authentiek en integer en dat voelt een publiek haarfijn aan, zelfs nog voordat je maar één woord hebt gesproken. De meeste communicatie gaat namelijk zonder woorden.

Lichaamstaal, uitstraling en meer van dat soort zaken worden door je gehoor feilloos opgemerkt. Als die niet kloppen met wat je te zeggen hebt, dan kun je er maar beter er zwijgen toe doen. Je boodschap – hoe waardevol ook – wordt niet eens gehoord. Er komt geen energie terug en er gebeurt helemaal niks in de eindeloze woordenbrij.

Laten stromen van positieve energie
Spreken in het openbaar is dus de kunst van het laten stromen van positieve energie, waarin spreker en publiek samen opgaan. Dat wordt mogelijk als dezelfde positieve energie ook al heen en weer is gegaan tussen jou als spreker en je bronnen. Want hoe kun je verwachten dat een publiek zich door jou laat aanspreken, als je niet zelf ook ergens door aangesproken bent?

Dat wil niet zeggen dat je de bronnen letterlijk en klakkeloos aan je publiek moet doorgeven. Het betekent juist dat je zelf kritisch en bewust je bronnen doorspit, verwerkt en interpreteert. Zo zijn er dus drie instanties belangrijk bij het spreken in het openbaar, die in de cursus ook alle drie aan de orde komen:

 • je bronnen
 • je publiek
 • jezelf

Samen met de cursusgroep verdiep je je intensief in de theoretische achtergronden van deze drie aspecten en ga je ze ook praktisch beoefenen in een traject van 10 dagdelen verdeeld over een jaar. Zo ontstaat een boeiend groepsproces, waarin heel veel gebeurt op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, bewustwording en het durven delen in een gloedvol betoog.

 

 

 Start Retorica I

Voor wie

 • Ondernemers
 • Managers
 • Kunstenaars
 • Professionals
 • Zzp’ers
 • Mensen met de ambitie om te spreken in het openbaar

Wat ga je leren

 • Hoe retorica (spreken in het openbaar) werkt
 • Energie laten stromen tussen spreker en publiek
 • Authentiek blijven
 • Verschil ervaren spreken vanuit macht en vanuit gezag
 • Het belang van focussen op strategie

Nieuw
De bewerkte versie van Zinweging, de reader met de in alle leergangen Retorica te behandelen theorie plus aanvullende essays

PROGRAMMA

 

DAGDEEL 1

DAGDEEL 2

DAGDEEL 3

DAGDEEL 4

DAGDEEL 5

DAGDEEL 6

DAGDEEL 7

DAGDEEL 8

DAGDEEL 9

DAGDEEL 10

Kennismakingsronde

Tijdens de kennismakingsronde vertelt elke deelnemer een verhaal over het speelgoed waar hij of zij als kind het liefst mee speelden, de gedachten en idealen die zij daarbij koesterden en wat dit vandaag de dag voor rol in zijn of haar leven speelt.

Bespreking van het programma. Korte inleiding in de theoretische pijlers van de leergang: verbinding met jezelf – zelfbewustwording (chakra-psychologie), verbinding met je bronnen – de interpretatieleer (hermeneutiek) en verbinding met je publiek – de leer van de welsprekendheid (retoriek).

Doel van dit eerste dagdeel is een zo goed mogelijke indruk te krijgen van de deelnemers en de te behandelen stof.

Behandeling van de chakra-psychologie

Verkend worden de verschillende soorten energie die verbonden zijn met de 7 chakra’s of centra van levensenergie in het chakra systeem dat ieder mens op zijn of haar eigen manier invult. Hier begint de zoektocht naar de verbondenheid, zoals die werkt in het ontvangen en geven van betekenis in jezelf, in de hermeneutiek en in de retoriek. Het gaat dan o.a. om bewustwording van je eigen chakra- structuur, omgaan met spanning en zenuwen, onzekerheid en faalangst, het belang van de stilte, chakra-meditatie.

Het doel van dit dagdeel is te komen tot een realistisch en positief zelfbeeld dat je graag wilt delen met je publiek.

Behandeling van de interpretatieleer

Hoe interpreteer je een brontekst? Een zevental interpretatiemodellen – vanuit de oudheid tot nu – passeren de revue en het zal duidelijk worden, dat zij allen eigen aandachtspunten in een brontekst oproepen. Waarom komen bij het ene model juist deze punten naar voren en bij het andere model weer andere? Het gesprek daarover zal opleveren, dat iedereen zo z’n eigen (onbewuste) voorkeuren heeft als het om interpreteren gaat en dat een brontekst altijd veel meer betekenissen herbergt, dan men in eerste instantie zelf dacht. Toch moet een bepaalde invalshoek worden gekozen voor de lezing. Hoe doe je dat en op grond van welk model?

Doel is te komen tot meer bewustzijn van de eigen interpretatieprocessen, het besef van de rijkdom aan betekenis van een tekst of bron en van de eigen keuzevrijheid in de omgang daarmee.

Behandeling van de retoriek

In het toespreken van een publiek bewerk je bewustzijn. Daarvoor zijn een aantal randvoorwaarden van kracht. Welke zijn dat en hoe maak je die vruchtbaar? Je leert dit dagdeel werken met het model BWAD. In dit model gaat het om het focussen op de Boodschap van je lezing, de Weerstanden daartegen in je publiek serieus nemen, het formuleren van je Advies op korte termijn en je Doel op langere termijnen. Daaruit volgt dan een heldere en eenvoudige opzet voor je lezing. Tenslotte leer je ook gebruik te maken van de creatieve stilte in dit hele proces.

Doel: leren om een toespraak zo op te zetten dat je zowel rekening houdt met de rijkdom van je bron, duidelijkheid geeft in je eigen keuzes daarin en je te verbinden met je publiek.

Eerste lezingen ronde

Drie of vier deelnemers houden hun (uitgeschreven) lezing (max. 10 minuten, 2 A-4tjes Times New Roman pt12) over de tekst van het lied Graceland van Paul Simon en maakt daarbij gebruik van de behandelde theorie. Elke spreker krijgt een feedbackgever die voor de feedback ook gebruik maakt van de behandelde theorie. Daarbij wordt de praktijksituatie zoveel mogelijk nagebootst: uitgewerkte tekst, lessenaar, publiek. Gelet wordt op lichaamshouding, uitstraling, en of deze overeenkomen met de boodschap. Na elke lezing houden we een kritische inhoudelijke evaluatie aan de hand van de behandelde theorie.

Doel is het oefenen van de behandelde theorie en het leren geven en ontvangen van systematische feedback.

Als dagdeel 5

Stromende energie tussen spreker en publiek

Korte herhaling en evaluatie van de tot nu behandelde theorie met het oog op de energie die gaat stromen tussen spreker en publiek.

A) De stromende energie, ontspanning. Het betreft hier: omgaan met de stilte, meditatie, het belang van het loslaten in een creatief proces en de beperkingen van taal: niet meer dan 20% van de communicatie gaat via taal.
Doel: het zelfbewust verleggen van je eigen grenzen en jezelf toestaan om ook door nieuwe betekenislagen te worden verrijkt.

B) De stromende energie, creativiteit. Hier gaat het vooral om: meer zeggen met minder woorden, één worden met je publiek, boven je zelf uitgetild worden, samen genieten van ‘de flow’ en de kunst van het improviseren.

Doel: je retorische vaardigheid dienstbaar maken aan een groter geheel.

Tweede lezingen ronde

Iedere deelnemer kiest zelf een onderwerp, waarover hij of zij een lezing gaat houden voor een echt publiek. De lezingen voor dit en het volgende dagdeel worden ook weer opgebouwd en kritisch bekeken / besproken aan de hand van de behandelde theorie.

Het doel van deze sessie is je eigen (spreek)praktijk te confronteren en te verrijken met de tot nu toe behandelde stof.

Als dagdeel 8

Afronding en evaluatie

Allereerst kijken we naar het persoonlijke leerdoel dat iedere deelnemer aan het begin van de cursus heeft geformuleerd en in hoeverre de doelen wel of niet zijn behaald.

Ook kijken we hoe de theorie van deze cursus (psychologie, hermeneutiek, retoriek en bewustwording) vruchtbaar kan zijn voor grotere projecten dan een korte lezing, zoals een artikel, boek, of bedrijfs- en andere strategieën.

Tenslotte evalueren we het praktisch nut van de wat bredere kijk op het spreken in het openbaar, zoals we die in deze leergang hebben leren kennen en geoefend.

Doel van dit laatste dagdeel is meer integratie van woord en daad.

PRAKTISCHE INFO

 

Tijden & doorlooptijd

 • Bijeenkomsten: 10 middagen 
 • Doorlooptijd: 10 maanden
 • Tijden: 13:00 uur inloop en cursus van 13:30 tot 17:00 uur

Groepsgrootte
Het minimaal aantal deelnemers is 4. Het maximaal aantal is 8. Alleen als je je aanmeldt m.b.v. het aanmeldformulier van je gewenste locatie ben je van een plek verzekerd. Per locatie geef ik het aantal deelnemers dat zich via het aanmeldformulier heeft aangemeld en kun je dus zien of de leergang doorgaat en met hoeveel deelnemers.

Investering
€925 (btw 0%)

AANMELDEN VOOR RETORICA I

 
 
 

Zevenaar (GE)

Zevenaar is een gezellig landelijk gelegen oud stadje in het midden van het land – op 15 minuten treinen vanaf Arnhem. Het Eet-Lokaal is dan ook gevestigd in een prachtig historisch pand en vormt zo een mooie locatie voor de retorica leergangen. Voor een impressie zie: Het Eet-Lokaal.nl  We maken gebruik van de Polderkamer. 

Data

MELD JE AAN - Zevenaar

Zwolle (OV)

De locatie in Zwolle is de prachtige en sfeervolle Bistro de Stadshoeve in de wijk Stadshagen. Een bijzondere ont-moetingsplek waar het woord verbinding centraal staat en de positieve energie goed stroomt. Adres: Arendshorstlaan 23, 8043 VE in Zwolle. 

Data

MELD JE AAN - Zwolle

Gasselte (DR)

De locatie in Drenthe is een inspirerende en rustgevende plek met uitzicht over de weilanden en het eeuwen oude Witte Kerkje. Gerust de moeite waard om een stukje voor te rijden. Adres: Dorpsstraat 5 in Gasselte.

Data
Start september 2022, 

Nog 8 plekken vrij

MELD JE AAN - Gasselte

INSPIRATIE & NASLAGWERK

Ondersteunende lectuur zoals artikelen en lezingen