RETORICA III

Retorica III

op weg naar een betere wereld …

 

Spreken in het openbaar is een kunst. Vaak denken we dat onze boodschap effectief overkomt door enkel te amuseren, te informeren of te overtuigen. Voor mij is de kunst van retorica juist om jezelf als spreker zodanig in het proces te betrekken, dat er een positieve energie gaat stromen tussen spreker en publiek. Daardoor zullen deelnemers, zowel spreker als luisteraars, anders zijn op het moment dat ze de bijeenkomst verlaten dan wanneer zij binnenkwamen. Er is namelijk echt iets gebeurd.

 

Eerlijk tegenover je bronnen, je publiek en jezelf

In Retorica I heb je geleerd, dat je – als je als spreker die positieve energie op gang wilt brengen –  volstrekt eerlijk moet zijn tegenover je bronnen, tegenover je publiek en tegenover jezelf. Dan ben je authentiek en integer en dat voelt een publiek haarfijn aan, zelfs nog voordat je maar één woord hebt gesproken. De hier aangereikte theoretische instrumenten hebben je ervan bewust hoe je zelf in dit proces staat.

Laten stromen van positieve energie

In Retorica II hebben de verdere verdieping in de theorie en het groepsproces je geholpen om ook bewust met deze instrumenten te spelen en te experimenteren, zodat je ontdekte wat voor jou het beste werkt. Niet alleen heb je stappen gemaakt in je eigen ontwikkeling, ook heb je ontdekt hoe de positieve en verbindende energie die je als spreker op gang brengt spreker en toehoorders beide naar een hoger plan kan brengen.
 

Retorica in een tijdperk van transformatie

Retorica III richt zich helemaal op de kunst van het laten stromen van positieve energie, waarin spreker en publiek samen opgaan en zodoende op een hoger plan terecht komen. Dat is meer dan ooit nodig in het huidige tijdperk van de transformatie van de macht als drijvende kracht in de Westerse cultuur naar de liefdevolle verbinding als inspirerende kracht in de mondiale samenleving. Het wordt ook mogelijk als deze positieve en verbindende energie ook al heen en weer is gegaan tussen jou als spreker en je bronnen. Hoe kun je immers verwachten dat een publiek zich door jou laat aanspreken, als je niet zelf ook ergens door aangesproken bent? Daarom gaan we in Retorica III met behulp van het inmiddels toegeëigende en gerijpte theoretische instrumentarium de bronnen van de Westerse cultuur verder onderzoeken en aanvullen op weg naar een betere wereld.

 

Data cursus

Donderdag 24 september 2020, daarna elke 2e donderdag van de maand (24/9; 8/10; 12/11; 10/12; 14/1/’21; 11/2; 11/3; 8/4; 13/5; 10/6)

 

Voor wie

  • Mensen die regelmatig spreken in het openbaar en Retorica I en II hebben afgerond

Wat ga je leren

  • Hoe retorica de betekenis van ‘welsprekendheid’ ver overstijgt
  • De theorie (psychologie, hermeneutiek en retoriek) dienstbaar maken aan het laten stromen van positieve verbindende energie tussen spreker en publiek
  • Bewustwording van en bijdragen aan de transitie naar het nieuwe tijds denken
  • Het belang van focussen op strategie
  • Zelf een retorica bijeenkomst organiseren

AANMELDEN VOOR RETORICA III

Locatie: door de deelnemers zelf te bepalen

 

Elke deelnemer organiseert één keer de hele bijeenkomst. Hij of zij bepaalt zelf de locatie waar we samenkomen. Hij of zij geeft minimaal 1 maand van te voren een boek, artikel of songtekst op aan de groep om te lezen, en houdt daarover een lezing volgens de in Retorica I en II aangereikte en inmiddels gerijpte theoretische beginselen. Volgens dezelfde beginselen wordt ook de feedback verzorgd. Omdat de voor te bereiden lectuur over de nieuwe tijd gaat is het de bedoeling dat er op grond van deze procedure een diepgaande interactie met de groep over dit onderwerp plaats gaat vinden.

 

Gereserveerde data – afhankelijk van het aantal deelnemers:

24/9, daarna elke 2e donderdag van de maand: 8/10; 12/11; 10/12; 14/1/’21; 11/2; 11/3; 8/4; 13/5; 10/6

PROGRAMMA

Overzicht van de cursus per dagdeel

 

DAGDEEL 1 T/M 10

– Elke bijeenkomst wordt door één van de deelnemers bij toerbeurt georganiseerd. Hij of zij bepaalt zelf de locatie en het tijdstip van aanvang en afsluiting
– De organiserende deelnemer kiest een boek of artikel, waarover hij/zij een lezing wil houden en geeft dat minimaal 1 maand van te voren door aan de groep om te lezen.
– Na de lezing volgt eerst de feedback en de analyse op grond van de bekende retorica theorie. Daarna wordt het onderwerp door middel van een diepgaande discussie verder uitgespit.

PRAKTISCHE INFO

 

Data & Tijden
Deze leergang begint op 26 september 2019. De bijeenkomsten vinden plaats op de locaties die de deelnemers zelf bepalen
Data: 26 september, daarna elke 2e donderdag van de maand

Aantal deelnemers
Het maximum aantal deelnemers aan deze leergang is 10. De leergang gaat van start als het minimum aantal van 5 deelnemers zich definitief voor de cursus heeft aangemeld.

Investering (10 bijeenkomsten)
825,- (btw 0%)

INSPIRATIE & NASLAGWERK

Ondersteunende lectuur zoals artikelen, preken en lezingen

 


RETORICA & LEVENSKUNST

Spreken vanuit gezag:
Sir Ken Robinson – Do schools today kill creativity?

 

Een bespreking van deze lezing vanuit de theorie van de cursus ‘Retoriek I’ staat op mijn weblog onder de titel TEDtalks en levenskunst