Blog

17
sep

In the flow

17 september 2017

Thema: De gemeente van Christus, een huis om in te wonen

Overdenking
De tempel, huis van gebed voor alle volken
Mijn tempel zal heten ‘Huis van Gebed voor alle volken’ zo spreekt God de Heer zegt Jesaja, die na de terugkeer uit de Babylonische ballingschap in het beloofde land met chaos, onzekerheid, onveiligheid, zelfs vijandigheid van de oorspronkelijke bewoners wordt geconfronteerd. Jeruzalem met z’n ooit zo prachtige tempel op de berg Sion, dat nu in puin ligt en wederopgebouwd moet worden. De berg Sion die weer wordt geassocieerd met de berg Sinaï waar Mozes de stenen tafelen met de leefregels voor het volk van God ontving. Het roemrucht verleden, de huidige puinhopen, de tempel als religieus, politiek en sociaal centrum, ach het is allemaal niet zo belangrijk. Waar het echt om gaat is dat die tempel het Huis van Gebed wordt voor alle volkeren. Daar ligt de kern, namelijk dat voor iedereen het leven goed wordt, die de sabbath houdt, dat wil zeggen z’n week vult, leeft vanuit oervertrouwen en ontspanning, in contact blijft met de Eeuwige en met Zijn goede bedoelingen en met Zijn regels voor een goed leven. En dan maakt het niet uit of diegenen tot het uitverkoren volk van God behoren of zich ergens daar buiten bevinden, het gaat de Allerhoogste om alle volkeren, alle mensen. Hij is immers de Schepper die van Zijn schepping houdt en wil dat het er goed mee gaat. En de profeet komt tot de ontdekking – net zoals Jezus na hem trouwens – dat er vaak meer geloof is buiten het Godsvolk dan erbinnen, buiten de kerk dan er binnen. Mijn tempel zal heten: het Huis van Gebed voor alle volken. Niks eigen volk of eigen belang eerst, nee iedereen is er welkom en wordt uitgenodigd om het goede leven te leven.

De chupa, de huwelijkstent
De Hebreeuwse Bijbel, die wij in het Christendom ‘Oude’ – wat is oud? – Testament noemen, begint met de letter b. Het eerste Bijbelboek dat wij Genesis noemen heet in het Hebreeuws Bereshit naar de eerste woorden van de tekst van het boek. Het betekent: ‘in den beginne’. Is dat niet apart? Waarom laat je het meest belangrijke boek van je religie met een b beginnen, de tweede letter van het alfabet en niet met de a die ook in het Hebreeuwse alfabet de eerste letter is. Het gaat hier om een mysterie dat je met taal hoogstens een beetje kunt aanduiden, maar nooit helemaal zult kunnen bevatten. Ik vind dat mooi …
De letter b heet in het Hebreeuws de beth en de betekenis van het woord beth – we hebben net wel eens eerder gezien – is huis. Letter en woord zijn dus onlosmakelijk, liefdevol met elkaar verbonden. Je schrijft de letter als volgt in een vloeiende beweging … en in die vloeiende beweging kun je drie delen onderscheiden: een dakje boven je hoofd, een steuntje in de rug en grond onder je voeten. Maar het belangrijkste van dit beeld dat de Hebreeuwse letter b oproept is dat wat niet is ingevuld: aan de voorkant is het huis open. Dit huis is geen gesloten systeem, welnee in dit huis stroomt de energie in en uit. Daar is de ander welkom en voor degenen die er wonen is het leven avontuurlijk, altijd anders dan het alledaagse, warm en liefdevol. Hier sluiten de mensen zich niet in zichzelf op, hier zijn ze samen, zijn ze zich niet alleen bewust van, maar dienen ook een veel groter geheel dan alleen zichzelf. En dat kan omdat ze zich gedragen weten door de meest positieve verbindende energie die er in het hele universum bestaat. En ze gaan er vanuit dat die liefdevolle energie komt van God, de Allerhoogste, Eeuwige, Bron van het goddelijke licht, het eeuwige Nu of hoe je dat mysterie ook maar wilt benoemen. Zij wordt present gesteld door de letter a, die aan alles vooraf gaat maar niet wordt uitgesproken. De grond onder onze voeten, moeder aarde die ons draagt, de liefde die ons met elkaar verbindt.
Dit alles vindt z’n uitdrukking in elke Joodse huwelijkssluiting van oudsher tot aan de dag van vandaag. Het bruidspaar neemt plaats onder de chupa – laten we zeggen – de huwelijkstent dat het symbool is van het huis zoals dat door letter en woord beth wordt uitgedrukt. En in dat teken staat hun huwelijk: verbonden met elkaar, met iedereen die hen lief is en verder naar buiten toe iedereen die ze tegen komen, gedragen en beschut door de liefde die alles dat is en leeft in stand houdt, koestert en laat gedijen. Vóór en voorbij de grenzen van de tijd. De symboliek is zo veelzeggend, omdat ze direct verbonden is met hoe Jesaja de tempel beschrijft. Als je zo leeft in je huis, met je gezin, je familie, je vrienden, de minder bedeelde, de vreemdeling, dan wordt het een soort tempel. Je leeft vanuit oervertrouwen en je bent direct verbonden met de Allerhoogste God van hemel en aarde en Zijn krachtige liefdevolle verbindende energie. Dan wordt het leven goed, omdat de hemel mij begroet. In dit huis is iedereen dienstbaar aan een groter geheel dan alleen zich zelf en het eigen belang. Alleen op deze manier kan de liefde van God de wereld in komen, want daar gaat het allemaal om in het experiment aarde. En één ding staat daar voor mij als een paal boven water: de betere wereld, waar we allemaal zo naar uitzien, begint heeeeeeeeeel dicht bij huis. En dat wordt mogelijk als je huis een huis van gebed is voor alle volken, dat wil zeggen open staat voor, dienstbaar is aan iedereen die er binnenkomt en uitgaat.

De gemeente van Christus, liefde voor de wereld
We beginnen vandaag weer met een nieuw winterseizoen in de gemeente. Hoe kun, moet, wil, mag je gemeente zijn van Christus in deze turbulente tijd in een nogal chaotische wereld? Ik denk dat het slim is om Jesaja serieus te nemen. Dat wil zeggen: de gemeente te baseren op oervertrouwen, geloof en ontspanning en op die manier een huis van gebed te zijn voor alle volken. En daar bedoel ik mee voor iedereen die binnen komt, en die van hieruit de liefde van God weer de wereld mee in neemt en juist daar laat werken. Zo worden we niet gevangen in een liefdeloos gesloten systeem, blijft de toekomst open en blijft de liefde stromen.
Een huis van gebed zijn voor alle volkeren betekent: grond onder de voeten hebben, een steuntje in de rug, een dak boven het hoofd en een open toekomst waarin niets voor altijd vast ligt en waar van alles mag gebeuren. High tech, ambachtelijk vakmanschap, sociale innovatie, kunst, de gewone dagelijkse dingetjes, het is er allemaal. Juist in het grotere geheel van de onderlinge verbondenheid van al die afzonderlijke aspecten ontstaat er veel moois. Je wordt gedragen door de liefde van Vader, Zoon en Heilige Geest en bent van daaruit verbonden met alles wat is en leeft. In die liefde worden we ook verbonden met elkaar en met iedereen die ons dierbaar is en ooit zal zijn. Ook je eigen persoonlijke authentieke eigenheid waar je zelf helemaal voor gaat vindt daar een veilig plekje. En we hebben weer een heel seizoen om daar mee te oefenen. Mooi toch …
Sta op en ga, zei Jezus tegen de Samaritaan die was genezen van z’n melaatsheid, je geloof heeft je gered. Gemeente van Christus zijn in onze chaotische tijd is vreemdeling willen zijn en dankbaar voor wat je zo maar krijgt aangereikt. Sta op en ga, ga er wat mee doen in de wereld die naar liefde smacht. En de God van hemel en aarde zal je zegenen. Amen

Voorbeden.
Lieve God,
Dank U wel dat U zo begaan bent met Uw schepping, met Uw eigen volk Israël, met alle volkeren op deze aarde, met alle religies die daar bij horen en ook met de gemeente van Christus waar ook ter wereld. Maar U bent ook begaan met Uw gemeente hier in Gasselte en met een ieder van ons persoonlijk. Het is een wonder Heer en help ons om dat wonder met geloof en dankbaarheid te aanvaarden en er uit te leven. Lieve God zegen alles wat we in het nieuwe seizoen hier in de gemeente gaan doen tot eer van U, tot heil van de ander en onszelf en tot opbouw van Uw gemeente. Neem weg wat niet van U is en help ons om ons te richten op Uw liefde en daaruit ook echt te gaan handelen.
Wees met een ieder van ons voor wie het leven moeilijk is, met hen die gebukt gaan onder zorgen, onverschilligheid, gebrek aan echte aandacht of waardering, met degenen die ziek zijn of eenzaam, met hen die rouwen, psychisch in de war zijn of verdwaald in de warboel van de tijd. Lieve God geef kracht naar kruis en nieuwe bodem onder de voeten waar dat maar nodig is. Wees daarom ook met ons als wij stil worden voor U. Geef vrede Heer, Uw vrede in ons onrustig hart. En spreek Heer, spreek in de stilte want Uw gemeente hoort.
Stil gebed
Onze Vader

Bijbellezingen:
Jesaja 56, 1-8
Lucas 17, 11-19

 

Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.