BLOG

Regelmatig publiceer ik hier artikelen, essays en lezingen. In sociaal ondernemen, creatieve allianties, het ‘nieuwe denken’ van onze tijd zit een aspect verborgen, waar nauwelijks bij stil wordt gestaan in het westers denken. Ik voel me aangesproken door de nieuwe idealen van onze tijd en schrijf hier graag over. Op mijn vorige weblog vind je nog meer artikelen.

 

Kerstnacht 2015 – Een nieuwe orde dient zich aan

De dubbelheid in de natuur Wel eens gehoord van de mantis religiosis, beter bekend als bidsprinkhaan? Het is een prachtig beestje, dat zich roerloos op vier of twee pootjes op een heel dun takje of twijgje kan staande houden en daarbij z’n twee voorpootjes zo samen vouwt dat het net...
Read More

Spelen met metaforen (3) De talentenpreek

Gehouden door dr. Jan Chr. Vaessen op het evenement ‘Slagkracht vergroten’ in de Koepelkerk te Veenhuizen, 27 maart 2015 Een initiatief van Wolff Management Consultancy Lieve mensen, Ik ervaar preken als een kunst, een levenskunst zelfs. En dan gaat het niet alleen om taal maar om veel meer. Mijn leermeester...
Read More

Twee in één; De regenboog van twee kanten belicht

Voorgangers in deze bijzondere dienst: Jan Chr. Vaessen en Maria Mazarakis. Samen hebben we de Bijbellezingen, die voor 22 februari ’15 op het oecumenisch preekrooster De Eerste Dag stonden, bestudeerd en daarna afzonderlijk onze eigen (korte) preek gemaakt die we niet van te voren aan elkaar hebben laten lezen, maar...
Read More

Ontspannen … werkt!

Thema: kalmpjes aan, dan breekt het lijntje niet. Blij met de regen na een lange periode van droogte in april denk je onwillekeurig verder dan droogte en regen. De droogte doet je denken aan klimaatverandering, opwarming van de aarde, zeespiegelstijging en allerlei doem-scenario ’s die zich aandienen. Het is nog...
Read More

Spelen met metaforen (2) Mijn medaille heeft twee zijden

(rede uitgesproken bij de uitreiking van het jubileumboekje Mijn medaille heeft twee zijden) Feest Eén van mijn lievelingsfilosofen – naast Paul Ricoeur natuurlijk – is de Joodse denker Emmanuel Lévinas. Mooie essays schreef hij in het boekje Moeilijke vrijheid. Vooral in de stukken over het Messianisme stelt hij zich op...
Read More

Sinds het begin … geloof in beweging

Thema: over de zondvloed en de dynamische krachten in de Hebreeuwse bijbel Inleiding In feite zijn alle wereldgodsdiensten constant in beweging en zodoende altijd in de weer met twee fundamentele vragen: ‘hoe is alles ooit begonnen?’ en ‘wat doen we met het kwaad?’ En deze vragen komen op dit moment...
Read More

Heb elkaar lief – liefde als basis voor de nieuwe tijd

Liefde, wat is dat? Eigenlijk is de wet een heel simpele aangelegenheid, tenminste zoals Jezus hem voor ons heeft samengevat. Heb God lief boven alles en je naaste als je zelf. Heel simpel en tegelijkertijd razend moeilijk. Als je niet weet wat houden van is, hoe kun je dan liefhebben?...
Read More

De lente – vervolg

Mijn gezondheidstoestand 8 mei 2012 In maart schreef ik over de lente, het ontkiemende nieuwe leven, de veertigdagen- of lijdenstijd, Pasen en opstanding uit de dood, mijn longziekte en dat ik tijdje uit de running zou zijn vanwege een operatie aan die long. Ook schreef ik over: verwachting, verwondering, oervertrouwen,...
Read More

De lente

De lente komt er weer aan. Af en toe dan ruik ik hem, voel ik hem en dan denk ik: yes, ik heb er zin in! En dan zit er weer een sneeuwlucht aan de einder en dan denk ik: maart roert z’n staart en april doet wat ie wil....
Read More

De Dag van de Retoriek

Verslagje van de Dag van de retoriek in Gasselte op 21 juni 2011 Onderstaand artikeltje over de Dag van de retoriek heb ik geschreven in het kerkblad van de Protestantse Gemeente in Gasselte Locatie : Het Witte Kerkje in Gasselte Tijd: een gewone dag in de week in juni Gelegenheid:...
Read More

Bericht uit Sendai

Bericht uit het door de tsunami getroffen Sendai in Japan Via Anodea Judith kreeg ik dit ontroerende bericht uit het zwaar getroffen Sendai in Japan From Anne Thomas in Sendai, Japan where she has lived for the past decade teaching English. Hello My Lovely Family and Friends, First I want...
Read More

Spelen met metaforen (1) De preek als speelkwartier

De schok van het nieuwe Een prachtige liturgie. Introïtus, Kyrie en Gloria op de juiste plek, mooi verwoord en prachtig op muziek gezet, de Epiclese heeft een goede relatie met de Introïtus, Sanctus en Benedictus staan de Cantorij toe om haar kwaliteit te tonen en door de hele dienst heen...
Read More

Hart voor de wereld (2)

Thema: over Anodea Judith, het chakrasysteem en het komende – Aquarrius – tijdperk van de liefde Inleiding Iemand, die in de lijn van Rosenzweig ook op zoek is naar een groter kader, waarin de hele mensheid zich zinvol verder kan ontwikkelen, is Anodea Judith. In haar boek Waking the Global...
Read More

+x+=?

-x-=-2, -x+=+, daarom: +x+=+2: ongewone wiskunde of gewoon anders kijken? Ja-maar wat als alles lukt Op het moment ben ik Ja-maar wat als alles lukt? van Berthold Gunster (Utrecht, 2009) aan het lezen. Een leuk boek met een positieve kijk op het leven. Gunster onderscheidt tussen een paar basishoudingen die...
Read More

Hart voor de wereld (1)

Inleiding Freud bracht de twee giganten, die volgens hem het onbewuste psychische leven bepalen – de seksualiteit en de dood – onder één noemer, de vergankelijke lichamelijkheid. Je komt dan op een psychologie met een geheel eigen economie geregeerd door lichamelijke impulsen in hun gebondenheid aan materiële schaarste, eindigheid. Hooglied...
Read More

TEDtalks en levenskunst

Over Sir Ken Robinson’s TEDtalk: ‘Do schools kill creativity?’ Retoriek en levenskunst Op 30 juni had Sandra van Kolfschoten in het prachtige Filmhuis in Oosterbeek weer een TEDtalk avond georganiseerd. Dit keer was het de bedoeling dat een viertal sprekers een TEDtalk uitkozen op het thema levenskunst en daarbij met...
Read More

De cultureel creatieven

Een drietal criteria om de echte wereldverbeteraars op te sporen Sinds 1 oktober dit jaar ben ik mijn eigen bedrijfje begonnen. Het heet Wajomer en dat is Hebreeuws voor zeggen, spreken. Het geven van lezingen, het leiden van cursussen om te leren spreken in het openbaar en ook de meer...
Read More

De ethische noodzaak van bezit (3) ‘Ethiek’

Als de klanken van de klankschaal eenmaal zijn weggeëbd blijft een diepe stilte, een uitnodiging tot echt luisteren, een andere beleving van de werkelijkheid. We zijn aangekomen bij de ethiek. Bezit op zich is niet goed of slecht. Het gaat er alleen om hoe je er mee omgaat en dat...
Read More