BLOG

Regelmatig publiceer ik hier artikelen, essays, preken en lezingen. In sociaal ondernemen, creatieve allianties, het ‘nieuwe denken’ van onze tijd zit een aspect verborgen, waar nauwelijks bij stil wordt gestaan in het westers denken. Ik voel me aangesproken door de nieuwe idealen van onze tijd en schrijf hier graag over. Op mijn vorige weblog vind je nog meer artikelen.

 

Zeventig [twee]

3 juli 2016 Thema: over getallenstelsels en universele moederliefde Overdenking Tweeënzeventig zendelingen? Wat toch een merkwaardig getal hè 72. Twee-en-zeventig mensen worden er door Jezus op uitgestuurd om de blijde boodschap van het komende Koninkrijk van God, het Rijk van vrede en gerechtigheid dat zich op aarde komt vestigen, de...
Read More

De mysterieuze Messias

19 juni 2016 Thema: over rabbi Nachman en het verhaal achter het verhaal achter het verhaal Overdenking De trucker Laatst hoorde ik een aardig lied uit de trucker-scene van Henk Wijngaard. Nou ben ik niet zo’n fan van die muziek die zich nogal in de smartlappensfeer beweegt, en al helemaal...
Read More

Heling

5 juni 2016 Thema: ‘En als het licht je zicht beslaat’ Bijbellezingen: 1 Koningen 17, 17-24 Lucas 7, 11 – 17 Overdenking Naar aanleiding van de Dag van de Retoriek hier in en om de kerk afgelopen dinsdag kreeg ik een prachtig gedicht, dat mij een heel nieuw zicht gaf...
Read More

De levensboom

8 mei 2017 Thema: over begin en einde van de Bijbel Overdenking Twee bomen In het paradijs stonden twee belangrijke bomen, de levensboom en de kennisboom. Het waren belangrijke bomen, omdat het Adam en Eva was verboden om van de vruchten ervan te eten. Dat was niet zo erg want...
Read More

Dagdromen

24 april 2016 Thema: over chronos en kairos, klok-/kalendertijd en diep doorleefde tijd Overdenking Het Retorisch Reisgenietschap Soms is het heerlijk om gewoon eens een tijdje te dagdromen, jezelf en je gedachten de ruimte te geven om gewoon weg te drijven waarheen ze willen, zonder dat je er zelf enige...
Read More

Universele Christuskracht

10 april 2016 Thema: over beloftes, Christuskracht en gemeenschap Overdenking De belofte ‘Jeruzalem, die ik bemin, wij treden uw poorten in’, zo klinkt het in een bekende pelgrimspsalm. Jeruzalem stad van God, stad van vrede, maar nergens is door de eeuwen heen zoveel oorlog, verwoesting en ellende geweest als in...
Read More

Pasen 2016

27 maart 2016 Thema: over kosmisch oervertrouwen Overdenking Gaat het experiment aarde lukken? ‘De redding die Ik breng duurt van geslacht tot geslacht’, zo lezen we in het profetenboek van Jesaja. Ook nu nog? denken we dan, ja, ook nu nog! Geloof dat nou maar en leef eruit. Dan hoef...
Read More

Vielleicht Esther

13 maart 2016; zondag 5 van de lijdenstijd Thema: ‘ik-jij’ beleven i.p.v. ‘wij-zij’ denken; een eerbetoon aan Katja Petrowskaja Overdenking Duurzame kwaliteit In de gemeente van Christus gaat het niet om grijpen en graaien maar om delen en geven! Ja maar moet je dan alles zo maar weggeven? Wij zitten...
Read More

Zijn en tijd

28 februari 2016; Doopdienst Thema: over de mysterieuze kracht van de liefde. De Eeuwige verschijnt in verschillende gedaantes. Het Oude Testament heeft een heel lange ontstaansgeschiedenis. Als je de mondelinge overlevering van het allereerste begin erbij rekent dan kom je wel op zo’n tweeduizend jaar. En we hebben het er...
Read More

De stilte en communicatie: van retoriek naar levenskunst

Verhaal tijdens het Communicatie Festival op 18 februari 2016 De stilte en de werkelijkheid als geheel ‘Taal is de nauwe poort die toegang geeft tot de werkelijkheid als geheel’, aldus mijn leermeester de Franse filosoof Paul Ricoeur. Onder en voorbij de taal is dus nog heel wat te beleven, want...
Read More

Ken je mij?

Voorgangers in deze bijzondere dienst: Jan Chr. Vaessen en Maria Mazarakis. Op Valentijnsdag 2016 – de eerste zondag van de veertigdagentijd – hebben we het experiment dat we omstreeks de zelfde tijd in 2015 zijn begonnen voortgezet. Dit keer hebben we ons gebogen over Psalm 139 en het lied ‘Ken...
Read More

Kerstnacht 2015 – Een nieuwe orde dient zich aan

De dubbelheid in de natuur Wel eens gehoord van de mantis religiosis, beter bekend als bidsprinkhaan? Het is een prachtig beestje, dat zich roerloos op vier of twee pootjes op een heel dun takje of twijgje kan staande houden en daarbij z’n twee voorpootjes zo samen vouwt dat het net...
Read More

Spelen met metaforen (3) De talentenpreek

Gehouden door dr. Jan Chr. Vaessen op het evenement ‘Slagkracht vergroten’ in de Koepelkerk te Veenhuizen, 27 maart 2015 Een initiatief van Wolff Management Consultancy Lieve mensen, Ik ervaar preken als een kunst, een levenskunst zelfs. En dan gaat het niet alleen om taal maar om veel meer. Mijn leermeester...
Read More

Twee in één; De regenboog van twee kanten belicht

Voorgangers in deze bijzondere dienst: Jan Chr. Vaessen en Maria Mazarakis. Samen hebben we de Bijbellezingen, die voor 22 februari ’15 op het oecumenisch preekrooster De Eerste Dag stonden, bestudeerd en daarna afzonderlijk onze eigen (korte) preek gemaakt die we niet van te voren aan elkaar hebben laten lezen, maar...
Read More

Ontspannen … werkt!

Thema: kalmpjes aan, dan breekt het lijntje niet. Blij met de regen na een lange periode van droogte in april denk je onwillekeurig verder dan droogte en regen. De droogte doet je denken aan klimaatverandering, opwarming van de aarde, zeespiegelstijging en allerlei doem-scenario ’s die zich aandienen. Het is nog...
Read More

Spelen met metaforen (2) Mijn medaille heeft twee zijden

(rede uitgesproken bij de uitreiking van het jubileumboekje Mijn medaille heeft twee zijden) Feest Eén van mijn lievelingsfilosofen – naast Paul Ricoeur natuurlijk – is de Joodse denker Emmanuel Lévinas. Mooie essays schreef hij in het boekje Moeilijke vrijheid. Vooral in de stukken over het Messianisme stelt hij zich op...
Read More

Sinds het begin … geloof in beweging

Thema: over de zondvloed en de dynamische krachten in de Hebreeuwse bijbel Inleiding In feite zijn alle wereldgodsdiensten constant in beweging en zodoende altijd in de weer met twee fundamentele vragen: ‘hoe is alles ooit begonnen?’ en ‘wat doen we met het kwaad?’ En deze vragen komen op dit moment...
Read More

Heb elkaar lief – liefde als basis voor de nieuwe tijd

Liefde, wat is dat? Eigenlijk is de wet een heel simpele aangelegenheid, tenminste zoals Jezus hem voor ons heeft samengevat. Heb God lief boven alles en je naaste als je zelf. Heel simpel en tegelijkertijd razend moeilijk. Als je niet weet wat houden van is, hoe kun je dan liefhebben?...
Read More

De lente – vervolg

Mijn gezondheidstoestand 8 mei 2012 In maart schreef ik over de lente, het ontkiemende nieuwe leven, de veertigdagen- of lijdenstijd, Pasen en opstanding uit de dood, mijn longziekte en dat ik tijdje uit de running zou zijn vanwege een operatie aan die long. Ook schreef ik over: verwachting, verwondering, oervertrouwen,...
Read More

De lente

De lente komt er weer aan. Af en toe dan ruik ik hem, voel ik hem en dan denk ik: yes, ik heb er zin in! En dan zit er weer een sneeuwlucht aan de einder en dan denk ik: maart roert z’n staart en april doet wat ie wil....
Read More