BLOG

Regelmatig publiceer ik hier artikelen, essays, preken en lezingen. In sociaal ondernemen, creatieve allianties, het ‘nieuwe denken’ van onze tijd zit een aspect verborgen, waar nauwelijks bij stil wordt gestaan in het westers denken. Ik voel me aangesproken door de nieuwe idealen van onze tijd en schrijf hier graag over. Op mijn vorige weblog vind je nog meer artikelen.

 

De Dag van de Retoriek

Verslagje van de Dag van de retoriek in Gasselte op 21 juni 2011 Onderstaand artikeltje over de Dag van de retoriek heb ik geschreven in het kerkblad van de Protestantse Gemeente in Gasselte Locatie : Het Witte Kerkje in Gasselte Tijd: een gewone dag in de week in juni Gelegenheid:...
Read More

Bericht uit Sendai

Bericht uit het door de tsunami getroffen Sendai in Japan Via Anodea Judith kreeg ik dit ontroerende bericht uit het zwaar getroffen Sendai in Japan From Anne Thomas in Sendai, Japan where she has lived for the past decade teaching English. Hello My Lovely Family and Friends, First I want...
Read More

Spelen met metaforen (1) De preek als speelkwartier

De schok van het nieuwe Een prachtige liturgie. Introïtus, Kyrie en Gloria op de juiste plek, mooi verwoord en prachtig op muziek gezet, de Epiclese heeft een goede relatie met de Introïtus, Sanctus en Benedictus staan de Cantorij toe om haar kwaliteit te tonen en door de hele dienst heen...
Read More

Hart voor de wereld (2)

Thema: over Anodea Judith, het chakrasysteem en het komende – Aquarrius – tijdperk van de liefde Inleiding Iemand, die in de lijn van Rosenzweig ook op zoek is naar een groter kader, waarin de hele mensheid zich zinvol verder kan ontwikkelen, is Anodea Judith. In haar boek Waking the Global...
Read More

+x+=?

-x-=-2, -x+=+, daarom: +x+=+2: ongewone wiskunde of gewoon anders kijken? Ja-maar wat als alles lukt Op het moment ben ik Ja-maar wat als alles lukt? van Berthold Gunster (Utrecht, 2009) aan het lezen. Een leuk boek met een positieve kijk op het leven. Gunster onderscheidt tussen een paar basishoudingen die...
Read More

Hart voor de wereld (1)

Inleiding Freud bracht de twee giganten, die volgens hem het onbewuste psychische leven bepalen – de seksualiteit en de dood – onder één noemer, de vergankelijke lichamelijkheid. Je komt dan op een psychologie met een geheel eigen economie geregeerd door lichamelijke impulsen in hun gebondenheid aan materiële schaarste, eindigheid. Hooglied...
Read More

TEDtalks en levenskunst

Over Sir Ken Robinson’s TEDtalk: ‘Do schools kill creativity?’ Retoriek en levenskunst Op 30 juni had Sandra van Kolfschoten in het prachtige Filmhuis in Oosterbeek weer een TEDtalk avond georganiseerd. Dit keer was het de bedoeling dat een viertal sprekers een TEDtalk uitkozen op het thema levenskunst en daarbij met...
Read More

De cultureel creatieven

Een drietal criteria om de echte wereldverbeteraars op te sporen Sinds 1 oktober dit jaar ben ik mijn eigen bedrijfje begonnen. Het heet Wajomer en dat is Hebreeuws voor zeggen, spreken. Het geven van lezingen, het leiden van cursussen om te leren spreken in het openbaar en ook de meer...
Read More

De ethische noodzaak van bezit (3) ‘Ethiek’

Als de klanken van de klankschaal eenmaal zijn weggeëbd blijft een diepe stilte, een uitnodiging tot echt luisteren, een andere beleving van de werkelijkheid. We zijn aangekomen bij de ethiek. Bezit op zich is niet goed of slecht. Het gaat er alleen om hoe je er mee omgaat en dat...
Read More

De ethische noodzaak van bezit (2) ‘Noodzaak’

Laten we het nu eens over het begrip noodzaak hebben. Als bezit, materieel en spiritueel eigendom op z’n minst slechts betrekkelijke waarde hebben, dan geldt dat misschien ook wel voor zoiets als noodzaak. Ik geloof dat ook onze Westerse opvattingen over noodzaak iets hebben van die wegstervende klanken op een...
Read More

De ethische noodzaak van bezit (1) ‘Bezit’

Inleiding Bezit, vermogen en het inkomen dat daaraan is verbonden is hot stuff op het ogenblik Maar bezit is vluchtig, zo vluchtig als de klanken van een klankschaal. Vandaag heb je het, morgen ben je het kwijt. Carpe Diem zeiden de hedonisten, pluk de dag. Laten wij eten en drinken...
Read More

Menselijkheid

Onderweg met de NS Laatst had ik een aardige ervaring die met menselijkheid te maken heeft. Ik ging naar Utrecht naar de presentatie van de nieuw Great Place to Live krant over onderwijsvernieuwing. Als één van de schrijvers zou ik daar ook een workshop houden. Ik zat op tijd in...
Read More

Zin in de toekomst

Over onderwijsvernieuwing (Great Place to Live) Atheneum-leerling Bas Bas was een klein bijdehand jongetje in 3 Atheneum. Een beetje te bijdehand. Haantje de voorste en niet altijd waren zijn bijdragen aan de gesprekken in de klas even weldoordacht. Hij werd dan ook regelmatig door de klas terecht gewezen, maar dat...
Read More

Storm op de Atlantic

Verhaal bij de boekpresentatie van Vrij, leef je eigen leven van André Meiresonne (Leidschendam, 2008) André Meiresonne heeft een mooi boek geschreven met de titel Vrij, leef je eigen leven (Uitgeverij Quist, Leidschendam, 2008). Ieder leven kent z’n ups en downs, is een soort golfbeweging van hoogte- en dieptepunten. Vooral...
Read More

Dankbaarheid, een leerproces (4)

Reconaissance: kennen, herkennen, erkennen Het Franse woord voor dankbaarheid is reconnaissance. Dit is echter absoluut geen eenduidig begrip. Het woordenboek geeft 23 verschillende betekenissen voor het woord reconnaissance. Tot Ricœurs verbazing was er ondanks deze enorme hoeveelheid betekenisgeving nooit één serieus filosofisch werk gewijd aan dit veelzijdige concept. En dus...
Read More

Dankbaarheid, een leerproces (3)

De achterdocht, het verband tussen metafoor en symbool. De achterdocht Al sinds Descartes twijfelen we aan de dingen zoals ze zijn, omdat we weten dat de dingen anders verschijnen dan dat ze werkelijk zijn. Maar Descartes heeft ons nooit laten twijfelen aan het bewustzijn. Dat is zoals het verschijnt. Sinds...
Read More

Dankbaarheid, een leerproces (2)

Over metaforen en symbolen Laten we beginnen met Ricœurs metafoor- en symbool theorie, die ik als de kern van zijn interpretatieleer beschouw en waarmee hij een enorme hoeveelheid extra diepte geeft aan de dialectiek van afstand en nabijheid. Door hun onderlinge verbondenheid verkennen metaforen en symbolen diepe lagen van de...
Read More