BLOG

Regelmatig publiceer ik hier artikelen, essays, preken en lezingen. In sociaal ondernemen, creatieve allianties, het ‘nieuwe denken’ van onze tijd zit een aspect verborgen, waar nauwelijks bij stil wordt gestaan in het westers denken. Ik voel me aangesproken door de nieuwe idealen van onze tijd en schrijf hier graag over. Op mijn vorige weblog vind je nog meer artikelen.

 

Hart voor de wereld (1)

Inleiding Freud bracht de twee giganten, die volgens hem het onbewuste psychische leven bepalen – de seksualiteit en de dood – onder één noemer, de vergankelijke lichamelijkheid. Je komt dan op een psychologie met een geheel eigen economie geregeerd door lichamelijke impulsen in hun gebondenheid aan materiële schaarste, eindigheid. Hooglied...
Read More

TEDtalks en levenskunst

Over Sir Ken Robinson’s TEDtalk: ‘Do schools kill creativity?’ Retoriek en levenskunst Op 30 juni had Sandra van Kolfschoten in het prachtige Filmhuis in Oosterbeek weer een TEDtalk avond georganiseerd. Dit keer was het de bedoeling dat een viertal sprekers een TEDtalk uitkozen op het thema levenskunst en daarbij met...
Read More

De cultureel creatieven

Een drietal criteria om de echte wereldverbeteraars op te sporen Sinds 1 oktober dit jaar ben ik mijn eigen bedrijfje begonnen. Het heet Wajomer en dat is Hebreeuws voor zeggen, spreken. Het geven van lezingen, het leiden van cursussen om te leren spreken in het openbaar en ook de meer...
Read More

De ethische noodzaak van bezit (3) ‘Ethiek’

Als de klanken van de klankschaal eenmaal zijn weggeëbd blijft een diepe stilte, een uitnodiging tot echt luisteren, een andere beleving van de werkelijkheid. We zijn aangekomen bij de ethiek. Bezit op zich is niet goed of slecht. Het gaat er alleen om hoe je er mee omgaat en dat...
Read More

De ethische noodzaak van bezit (2) ‘Noodzaak’

Laten we het nu eens over het begrip noodzaak hebben. Als bezit, materieel en spiritueel eigendom op z’n minst slechts betrekkelijke waarde hebben, dan geldt dat misschien ook wel voor zoiets als noodzaak. Ik geloof dat ook onze Westerse opvattingen over noodzaak iets hebben van die wegstervende klanken op een...
Read More

De ethische noodzaak van bezit (1) ‘Bezit’

Inleiding Bezit, vermogen en het inkomen dat daaraan is verbonden is hot stuff op het ogenblik Maar bezit is vluchtig, zo vluchtig als de klanken van een klankschaal. Vandaag heb je het, morgen ben je het kwijt. Carpe Diem zeiden de hedonisten, pluk de dag. Laten wij eten en drinken...
Read More

Menselijkheid

Onderweg met de NS Laatst had ik een aardige ervaring die met menselijkheid te maken heeft. Ik ging naar Utrecht naar de presentatie van de nieuw Great Place to Live krant over onderwijsvernieuwing. Als één van de schrijvers zou ik daar ook een workshop houden. Ik zat op tijd in...
Read More

Zin in de toekomst

Over onderwijsvernieuwing (Great Place to Live) Atheneum-leerling Bas Bas was een klein bijdehand jongetje in 3 Atheneum. Een beetje te bijdehand. Haantje de voorste en niet altijd waren zijn bijdragen aan de gesprekken in de klas even weldoordacht. Hij werd dan ook regelmatig door de klas terecht gewezen, maar dat...
Read More

Storm op de Atlantic

Verhaal bij de boekpresentatie van Vrij, leef je eigen leven van André Meiresonne (Leidschendam, 2008) André Meiresonne heeft een mooi boek geschreven met de titel Vrij, leef je eigen leven (Uitgeverij Quist, Leidschendam, 2008). Ieder leven kent z’n ups en downs, is een soort golfbeweging van hoogte- en dieptepunten. Vooral...
Read More

Dankbaarheid, een leerproces (4)

Reconaissance: kennen, herkennen, erkennen Het Franse woord voor dankbaarheid is reconnaissance. Dit is echter absoluut geen eenduidig begrip. Het woordenboek geeft 23 verschillende betekenissen voor het woord reconnaissance. Tot Ricœurs verbazing was er ondanks deze enorme hoeveelheid betekenisgeving nooit één serieus filosofisch werk gewijd aan dit veelzijdige concept. En dus...
Read More

Dankbaarheid, een leerproces (3)

De achterdocht, het verband tussen metafoor en symbool. De achterdocht Al sinds Descartes twijfelen we aan de dingen zoals ze zijn, omdat we weten dat de dingen anders verschijnen dan dat ze werkelijk zijn. Maar Descartes heeft ons nooit laten twijfelen aan het bewustzijn. Dat is zoals het verschijnt. Sinds...
Read More

Dankbaarheid, een leerproces (2)

Over metaforen en symbolen Laten we beginnen met Ricœurs metafoor- en symbool theorie, die ik als de kern van zijn interpretatieleer beschouw en waarmee hij een enorme hoeveelheid extra diepte geeft aan de dialectiek van afstand en nabijheid. Door hun onderlinge verbondenheid verkennen metaforen en symbolen diepe lagen van de...
Read More

Dankbaarheid, een leerproces (1)

Inleiding In het onderwijs en de opvoeding worden we altijd geconfronteerd met de tegenstelling tussen afstand en nabijheid. We leren iets nieuws, dat wil zeggen iets dat voorbij de horizon ligt van wat we al weten – afstand. We maken ons dit nieuwe eigen door te leren, het ter harte...
Read More

Het Koninkrijk van God – De wankele wereldeconomie

Laatst zat ik in de auto toen mijn brandstoflampje begon te knipperen. Dan is het echt ernstig en moet je zo snel mogelijk tanken. Dus ik stop bij het eerste beste pompstation, dat zich aandient om diesel te tanken. Ineens kwam ik tot de ontdekking dat de euroteller wel erg...
Read More

Nieuwe wegen voor het Christelijk geloof

Erfzonde (Augustinus) Een groot filosoof die zich in de vierde eeuw na Chr. keerde tegen de gnostiek en zich hard maakte voor de bijbelse – Hebreeuwse – notie van het mysterie was kerkvader Augustinus. Dat komt al tot uitdrukking in zijn bespiegelingen over de tijd, waarin hij tot de ontdekking...
Read More

De ‘macht’ van het Christendom (3) De officiële Christelijke Kerk

De Christelijke Kerk ontstond in een tijd, waarin de gnostiek veel invloed had. Het officiële christelijk geloof moest dus een standpunt bepalen ten aanzien van die gnostiek. De meest extreme vorm van christelijke gnostiek hanteerde een onoverbrugbare kloof tussen geest en materie. Aan de ene kant was er de verlosser...
Read More

De ‘macht’ van het Christendom (2) De gnostiek

De gnostiek, rationeel verzamelpunt van mysteriereligies Een belangrijk verschil tussen de Hebreeuwse en de Griekse manier van denken is, dat in de eerste manier van denken wordt uitgegaan van de ervaring van levensritmes (taalkundig en muzikaal inzicht op grond van het zintuig horen), terwijl de laatste vooral wil afpalen, begrenzen...
Read More

De ‘macht’ van het Christendom (1) De Da Vinci Code

Zijn er nieuwe synthesen te vinden binnen Abrahams erfenis, nieuwe relaties te creëren tussen Jodendom, Christendom en Islam? Niet alleen roepen Oude en Nieuwe Testament – Tenach en Eu-angelion – daartoe op, het lijk me ook in onze eigen postmoderne tijd wel zeer wenselijk. Geïnspireerd door Dan Brown’s bestseller De...
Read More