BLOG

Regelmatig publiceer ik hier artikelen, essays en lezingen. In sociaal ondernemen, creatieve allianties, het ‘nieuwe denken’ van onze tijd zit een aspect verborgen, waar nauwelijks bij stil wordt gestaan in het westers denken. Ik voel me aangesproken door de nieuwe idealen van onze tijd en schrijf hier graag over. Op mijn vorige weblog vind je nog meer artikelen.

 

Speelruimte

2 april 2017 Thema: over Jezus en kosmische ‘reset’ Overdenking Nieuws onder de zon? Botsende werelden waarin mensen worden vermorzeld, daar gaan de lezingen vandaag over. Dat is al heel lang aan de gang – ook al in de tijd van Jezus – en het gaat vandaag de dag gewoon...
Read More

Hallelujah!

19 maart 2017 Thema: over de schoonheid en de troost in het lied Hallelujah van Leonard Cohen Preek Over de schoonheid en de troost Door Maria Mazarakis Hallelujah? Over schoonheid wil ik het met jullie hebben! En over het licht zien, de liefde ervaren, ook als je in de duisternis...
Read More

Paradise Lost?

5 maart 2017 Thema: het paradijs als leerschool Overdenking Paradise Lost Afgelopen twee weken was ik in de VS bij mijn vrienden Tom en Merle Marie Troeger. Tom heeft hier ook wel eens gepreekt en hij is nu gepensioneerd als docent homiletiek zeg maar preken. Ze wonen in een mooie...
Read More

Het zout der aarde

29 januari 2017 Thema: over zuivere bedoelingen en zuivere taal Preek Nederigheid Het zout der aarde, zo noemt Jezus ons. Zout. Daar is maar een snufje van nodig om een gerecht smakelijk te maken. Als het zout z’n smaak verliest hoe kan het dan weer zout gemaakt worden. Niet dus,...
Read More

Exodus

8 januari 2017 Thema: op weg naar een plek waar het wat warmer is Overdenking Jezus en twee maal exodus In Jezus komen zo’n beetje alle belangrijke thema’s uit het Oude, ook wel Eerste Testament genoemd, samen. Zo ook in de verhalen over de babytijd van Jezus in Bethlehem. Die...
Read More

Kerstnacht 2016

24 december 2016 Thema: over resonantie en hartsverbinding Bijbellezingen: Jesaja 8,23b – 9,7 Lucas 2, 1-20 Overdenking De magie van de resonantie Ik wil jullie graag iets laten ervaren, voelen wat ik met woorden niet kan uitleggen. De magie van het luisterend zingen. We gaan samen één klank – de...
Read More

Heling

4 december 2016, 2e advent Thema: de heling van oude en diepe wonden De tien geboden Dit is mijn woord: Ik ben uw God, Ik schreef u in mijn hand en nam u in het duister lot, weg uit Egypteland Dit is mijn woord: mijn woord van eer verdraagt geen...
Read More

Loslaten met liefde

20 november 2016 Thema: Over rouw en trouw Bijbellezingen: Maleachi 3, 19-24 Openbaring 3,7-12 Overdenking Gedenken, samen en persoonlijk Eén keer per jaar herdenken we de mensen die in het afgelopen jaar zijn overleden. We doen dat op de laatste zondag van het kerkelijk jaar – volgende week is het...
Read More

Ik, jij en het

17 juli 2016 Thema: over Buber, retorica en spelen met paarden (laatste preek voor de vakantie, in september gaan we weer verder) Overdenking De Heer hoort Hannah krijgt een zoon en ze noemt hem Samuël – Schmuel in het Hebreeuws en dat betekent de Heer hoort. Het klinkt hier heel...
Read More

Zeventig [twee]

3 juli 2016 Thema: over getallenstelsels en universele moederliefde Overdenking Tweeënzeventig zendelingen? Wat toch een merkwaardig getal hè 72. Twee-en-zeventig mensen worden er door Jezus op uitgestuurd om de blijde boodschap van het komende Koninkrijk van God, het Rijk van vrede en gerechtigheid dat zich op aarde komt vestigen, de...
Read More

De mysterieuze Messias

19 juni 2016 Thema: over rabbi Nachman en het verhaal achter het verhaal achter het verhaal Overdenking De trucker Laatst hoorde ik een aardig lied uit de trucker-scene van Henk Wijngaard. Nou ben ik niet zo’n fan van die muziek die zich nogal in de smartlappensfeer beweegt, en al helemaal...
Read More

Heling

5 juni 2016 Thema: ‘En als het licht je zicht beslaat’ Bijbellezingen: 1 Koningen 17, 17-24 Lucas 7, 11 – 17 Overdenking Naar aanleiding van de Dag van de Retoriek hier in en om de kerk afgelopen dinsdag kreeg ik een prachtig gedicht, dat mij een heel nieuw zicht gaf...
Read More

De levensboom

8 mei 2017 Thema: over begin en einde van de Bijbel Overdenking Twee bomen In het paradijs stonden twee belangrijke bomen, de levensboom en de kennisboom. Het waren belangrijke bomen, omdat het Adam en Eva was verboden om van de vruchten ervan te eten. Dat was niet zo erg want...
Read More

Dagdromen

24 april 2016 Thema: over chronos en kairos, klok-/kalendertijd en diep doorleefde tijd Overdenking Het Retorisch Reisgenietschap Soms is het heerlijk om gewoon eens een tijdje te dagdromen, jezelf en je gedachten de ruimte te geven om gewoon weg te drijven waarheen ze willen, zonder dat je er zelf enige...
Read More

Universele Christuskracht

10 april 2016 Thema: over beloftes, Christuskracht en gemeenschap Overdenking De belofte ‘Jeruzalem, die ik bemin, wij treden uw poorten in’, zo klinkt het in een bekende pelgrimspsalm. Jeruzalem stad van God, stad van vrede, maar nergens is door de eeuwen heen zoveel oorlog, verwoesting en ellende geweest als in...
Read More

Pasen 2016

27 maart 2016 Thema: over kosmisch oervertrouwen Overdenking Gaat het experiment aarde lukken? ‘De redding die Ik breng duurt van geslacht tot geslacht’, zo lezen we in het profetenboek van Jesaja. Ook nu nog? denken we dan, ja, ook nu nog! Geloof dat nou maar en leef eruit. Dan hoef...
Read More

Vielleicht Esther

13 maart 2016; zondag 5 van de lijdenstijd Thema: ‘ik-jij’ beleven i.p.v. ‘wij-zij’ denken; een eerbetoon aan Katja Petrowskaja Overdenking Duurzame kwaliteit In de gemeente van Christus gaat het niet om grijpen en graaien maar om delen en geven! Ja maar moet je dan alles zo maar weggeven? Wij zitten...
Read More

Zijn en tijd

28 februari 2016; Doopdienst Thema: over de mysterieuze kracht van de liefde. De Eeuwige verschijnt in verschillende gedaantes. Het Oude Testament heeft een heel lange ontstaansgeschiedenis. Als je de mondelinge overlevering van het allereerste begin erbij rekent dan kom je wel op zo’n tweeduizend jaar. En we hebben het er...
Read More

De stilte en communicatie: van retoriek naar levenskunst

Verhaal tijdens het Communicatie Festival op 18 februari 2016 De stilte en de werkelijkheid als geheel ‘Taal is de nauwe poort die toegang geeft tot de werkelijkheid als geheel’, aldus mijn leermeester de Franse filosoof Paul Ricoeur. Onder en voorbij de taal is dus nog heel wat te beleven, want...
Read More

Ken je mij?

Voorgangers in deze bijzondere dienst: Jan Chr. Vaessen en Maria Mazarakis. Op Valentijnsdag 2016 – de eerste zondag van de veertigdagentijd – hebben we het experiment dat we omstreeks de zelfde tijd in 2015 zijn begonnen voortgezet. Dit keer hebben we ons gebogen over Psalm 139 en het lied ‘Ken...
Read More