BLOG

Regelmatig publiceer ik hier artikelen, essays, preken en lezingen. In sociaal ondernemen, creatieve allianties, het ‘nieuwe denken’ van onze tijd zit een aspect verborgen, waar nauwelijks bij stil wordt gestaan in het westers denken. Ik voel me aangesproken door de nieuwe idealen van onze tijd en schrijf hier graag over. Op mijn vorige weblog vind je nog meer artikelen.

 

Sapiens

29 oktober 2017 Thema: over de ‘weldenkende’ mens en zijn beperkingen Overdenking 1) Me too De uitdrukking ‘me too’ heeft voor mij in de afgelopen weken een heel andere betekenis gekregen. Voor mij had die uitdrukking altijd iets warms, iets verbindends, iets moois dat je samen deelt. Er zat meestal...
Read More

En toch besta ik …

15 oktober 2017 Thema: over droom en werkelijkheid Overdenking 1) Het meisje van zijn dromen  Het meisje van zijn dromen (Toon Tellegen) Ik besta Wist ik dat maar denkt de jongen op weg naar school, op weg naar huis, op weg naar de ene omweg na de andere zijn leven...
Read More

Het eeuwige nu

1 oktober 2017 Thema: over het eeuwige goddelijke licht in de werkelijkheid van tijd en ruimte Overdenking Geen zin, toch doen Heb je dat ook wel eens, dat je helemaal geen zin hebt om iets te gaan doen, waarvan je weet dat het wel moet, dat je het een dag...
Read More

In the flow

17 september 2017 Thema: De gemeente van Christus, een huis om in te wonen Overdenking De tempel, huis van gebed voor alle volken Mijn tempel zal heten ‘Huis van Gebed voor alle volken’ zo spreekt God de Heer zegt Jesaja, die na de terugkeer uit de Babylonische ballingschap in het...
Read More

Aandacht

3 september 2017 Thema: wat je aandacht geeft groeit Overdenking Een restje keert terug De profeet Jesaja heeft aan één van zijn kinderen de naam Shear Jashoef gegeven. Dat betekent ‘een restje keert terug’. Zoiets wordt ook wel een profetische handeling genoemd, waarmee nog net iets meer wordt uitgedrukt dan...
Read More

Anders kijken

23 juli 2017 Thema: over de menselijke maat gevuld met de universele liefde van God Overdenking De onuitputtelijke bron van Gods goedheid Wie heeft de wateren met holle hand omvat, de hemel gemeten met een ellenmaat? vraagt Jesaja zich af. Je kunt deze vraag op twee manieren opvatten. Als retorische...
Read More

Peace of mind

9 juli 2017 Thema: over innerlijke rust in een turbulente wereld Overdenking Rust? Komt tot Mij gij allen die vermoeid en belast zijt en Ik zal u rust geven! Zo staat het in de NBG vertaling uit 1952, mijn geboortejaar. Mooie tekst die mij m’n leven lang bij is gebleven...
Read More

De mens

25 juni 2017 Thema: over de te beperkte (Griekse) blik van Paulus op Adam Overdenking De pastorale brieven Er staat een groot aantal brieven in het Nieuwe Testament. De meeste daarvan zijn brieven van Paulus aan verschillende met name genoemde gemeenten, Corinthiërs, Galaten, Romeinen, enzovoort. Dan zijn er ook nog...
Read More

Stilte-bewustzijn

14 mei 2017 Thema: over stromende energie door verschillende bewustzijnslagen Overdenking Bidden tot je een ons weegt? ‘Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal ik het doen.’ Dat is nog al wat, wat Jezus daar zegt. En waardoor deze uitspraak nog meer bevreemding wekt is, dat het vaak totaal...
Read More

De nachtwandelaar

30 april 2017 Thema: over het verbinden van culturen Overdenking De nachtwandelaar De afgelopen week heb ik een prachtig boek gelezen van de Zweedse schrijfster Marianne Frederickson met de titel De nachtwandelaar. Het gaat over iemand – ene Anjalis uit Ur der Chaldeeën – die uit het noorden van het...
Read More

Pasen 2017

16 april 2017 Thema: over nieuw bewustzijn Overdenking Over zin en betekenis Laatst kwam ik weer ergens een geloofsbelijdenis tegen – ooit geschreven door een 3-Havo leerling van me – die me aansprak en die ik daarom ook graag met jullie wil delen. Zij gaat als volgt: God, soms voel...
Read More

Speelruimte

2 april 2017 Thema: over Jezus en kosmische ‘reset’ Overdenking Nieuws onder de zon? Botsende werelden waarin mensen worden vermorzeld, daar gaan de lezingen vandaag over. Dat is al heel lang aan de gang – ook al in de tijd van Jezus – en het gaat vandaag de dag gewoon...
Read More

Hallelujah!

19 maart 2017 Thema: over de schoonheid en de troost in het lied Hallelujah van Leonard Cohen Preek Over de schoonheid en de troost Door Maria Mazarakis Hallelujah? Over schoonheid wil ik het met jullie hebben! En over het licht zien, de liefde ervaren, ook als je in de duisternis...
Read More

Paradise Lost?

5 maart 2017 Thema: het paradijs als leerschool Overdenking Paradise Lost Afgelopen twee weken was ik in de VS bij mijn vrienden Tom en Merle Marie Troeger. Tom heeft hier ook wel eens gepreekt en hij is nu gepensioneerd als docent homiletiek zeg maar preken. Ze wonen in een mooie...
Read More

Het zout der aarde

29 januari 2017 Thema: over zuivere bedoelingen en zuivere taal Preek Nederigheid Het zout der aarde, zo noemt Jezus ons. Zout. Daar is maar een snufje van nodig om een gerecht smakelijk te maken. Als het zout z’n smaak verliest hoe kan het dan weer zout gemaakt worden. Niet dus,...
Read More

Exodus

8 januari 2017 Thema: op weg naar een plek waar het wat warmer is Overdenking Jezus en twee maal exodus In Jezus komen zo’n beetje alle belangrijke thema’s uit het Oude, ook wel Eerste Testament genoemd, samen. Zo ook in de verhalen over de babytijd van Jezus in Bethlehem. Die...
Read More

Kerstnacht 2016

24 december 2016 Thema: over resonantie en hartsverbinding Bijbellezingen: Jesaja 8,23b – 9,7 Lucas 2, 1-20 Overdenking De magie van de resonantie Ik wil jullie graag iets laten ervaren, voelen wat ik met woorden niet kan uitleggen. De magie van het luisterend zingen. We gaan samen één klank – de...
Read More

Heling

4 december 2016, 2e advent Thema: de heling van oude en diepe wonden De tien geboden Dit is mijn woord: Ik ben uw God, Ik schreef u in mijn hand en nam u in het duister lot, weg uit Egypteland Dit is mijn woord: mijn woord van eer verdraagt geen...
Read More

Loslaten met liefde

20 november 2016 Thema: Over rouw en trouw Bijbellezingen: Maleachi 3, 19-24 Openbaring 3,7-12 Overdenking Gedenken, samen en persoonlijk Eén keer per jaar herdenken we de mensen die in het afgelopen jaar zijn overleden. We doen dat op de laatste zondag van het kerkelijk jaar – volgende week is het...
Read More

Ik, jij en het

17 juli 2016 Thema: over Buber, retorica en spelen met paarden (laatste preek voor de vakantie, in september gaan we weer verder) Overdenking De Heer hoort Hannah krijgt een zoon en ze noemt hem Samuël – Schmuel in het Hebreeuws en dat betekent de Heer hoort. Het klinkt hier heel...
Read More