BLOG

Regelmatig publiceer ik hier artikelen, essays, preken en lezingen. In sociaal ondernemen, creatieve allianties, het ‘nieuwe denken’ van onze tijd zit een aspect verborgen, waar nauwelijks bij stil wordt gestaan in het westers denken. Ik voel me aangesproken door de nieuwe idealen van onze tijd en schrijf hier graag over. Op mijn vorige weblog vind je nog meer artikelen.

 

Impulsen vanuit de verwante religies (2) De Islam

Het begrip Islam roept al snel associaties op met geweld en terrorisme. Ook al komen die associaties niet zo maar uit de lucht vallen – ook in het verleden is er net als in het oude Israël en het Christendom altijd wel één of ander verband geweest met oorlog, machtsstrijd...
Read More

Impulsen vanuit de verwante religies (1) Het Jodendom

Je zou in termen van Freud’s dieptepsychologie kunnen stellen, dat de Westerse mens – vanaf de oude Griekse natuur-filosofen – het mysterie van het voor mensen ‘onkenbare’ naar het onderbewustzijn heeft verdrongen, waar het door het rationele bewustzijn werd getemd en bewaakt. Wat er nog van het verdrongen mysterie naar...
Read More

De zoektocht naar hoop gaat door

Thema: het evangelie gaat de wereld in Inleiding In dit artikel wil ik als afsluiting van de serie preken over het Nieuwe Testament vooral vooruit kijken naar hoe het evangelie in de Griekse wereld is ontvangen en verwerkt. Voor mij is de ontwikkeling van het Westers denken zelf belangrijk, omdat...
Read More

Lucas 10, wie is mijn naaste?

Thema: de omkering van de sociologische wet ‘eigen volk eerst’ Inleiding, wie is mijn naaste? Wie is mijn naaste? Heb God lief boven alles en de naaste als je zelf. Maar wie is mijn naaste? Ik kan toch niet de hele wereld op m’n nek nemen! En trouwens er loopt...
Read More

Deuteronomium, boek van het voortschrijdend inzicht

Thema: over het verband tussen de historische bronnen in het Oude Testament en de liefde, die structuren opent Inleiding, de bijbel en chakra 4 Na afloop van een kerkdienst zei eens iemand tegen mij: jij preekt over Jeremia alsof je over Hooglied preekt. En dat is ook zo, alleen wordt...
Read More