BLOG

Regelmatig publiceer ik hier artikelen, essays, preken en lezingen. In sociaal ondernemen, creatieve allianties, het ‘nieuwe denken’ van onze tijd zit een aspect verborgen, waar nauwelijks bij stil wordt gestaan in het westers denken. Ik voel me aangesproken door de nieuwe idealen van onze tijd en schrijf hier graag over. Op mijn vorige weblog vind je nog meer artikelen.

 

Dankbaarheid, een leerproces (1)

Inleiding In het onderwijs en de opvoeding worden we altijd geconfronteerd met de tegenstelling tussen afstand en nabijheid. We leren iets nieuws, dat wil zeggen iets dat voorbij de horizon ligt van wat we al weten – afstand. We maken ons dit nieuwe eigen door te leren, het ter harte...
Read More

Het Koninkrijk van God – De wankele wereldeconomie

Laatst zat ik in de auto toen mijn brandstoflampje begon te knipperen. Dan is het echt ernstig en moet je zo snel mogelijk tanken. Dus ik stop bij het eerste beste pompstation, dat zich aandient om diesel te tanken. Ineens kwam ik tot de ontdekking dat de euroteller wel erg...
Read More

Nieuwe wegen voor het Christelijk geloof

Erfzonde (Augustinus) Een groot filosoof die zich in de vierde eeuw na Chr. keerde tegen de gnostiek en zich hard maakte voor de bijbelse – Hebreeuwse – notie van het mysterie was kerkvader Augustinus. Dat komt al tot uitdrukking in zijn bespiegelingen over de tijd, waarin hij tot de ontdekking...
Read More

De ‘macht’ van het Christendom (3) De officiële Christelijke Kerk

De Christelijke Kerk ontstond in een tijd, waarin de gnostiek veel invloed had. Het officiële christelijk geloof moest dus een standpunt bepalen ten aanzien van die gnostiek. De meest extreme vorm van christelijke gnostiek hanteerde een onoverbrugbare kloof tussen geest en materie. Aan de ene kant was er de verlosser...
Read More

De ‘macht’ van het Christendom (2) De gnostiek

De gnostiek, rationeel verzamelpunt van mysteriereligies Een belangrijk verschil tussen de Hebreeuwse en de Griekse manier van denken is, dat in de eerste manier van denken wordt uitgegaan van de ervaring van levensritmes (taalkundig en muzikaal inzicht op grond van het zintuig horen), terwijl de laatste vooral wil afpalen, begrenzen...
Read More

De ‘macht’ van het Christendom (1) De Da Vinci Code

Zijn er nieuwe synthesen te vinden binnen Abrahams erfenis, nieuwe relaties te creëren tussen Jodendom, Christendom en Islam? Niet alleen roepen Oude en Nieuwe Testament – Tenach en Eu-angelion – daartoe op, het lijk me ook in onze eigen postmoderne tijd wel zeer wenselijk. Geïnspireerd door Dan Brown’s bestseller De...
Read More

Impulsen vanuit de verwante religies (2) De Islam

Het begrip Islam roept al snel associaties op met geweld en terrorisme. Ook al komen die associaties niet zo maar uit de lucht vallen – ook in het verleden is er net als in het oude Israël en het Christendom altijd wel één of ander verband geweest met oorlog, machtsstrijd...
Read More

Impulsen vanuit de verwante religies (1) Het Jodendom

Je zou in termen van Freud’s dieptepsychologie kunnen stellen, dat de Westerse mens – vanaf de oude Griekse natuur-filosofen – het mysterie van het voor mensen ‘onkenbare’ naar het onderbewustzijn heeft verdrongen, waar het door het rationele bewustzijn werd getemd en bewaakt. Wat er nog van het verdrongen mysterie naar...
Read More

De zoektocht naar hoop gaat door

Thema: het evangelie gaat de wereld in Inleiding In dit artikel wil ik als afsluiting van de serie preken over het Nieuwe Testament vooral vooruit kijken naar hoe het evangelie in de Griekse wereld is ontvangen en verwerkt. Voor mij is de ontwikkeling van het Westers denken zelf belangrijk, omdat...
Read More

Lucas 10, wie is mijn naaste?

Thema: de omkering van de sociologische wet ‘eigen volk eerst’ Inleiding, wie is mijn naaste? Wie is mijn naaste? Heb God lief boven alles en de naaste als je zelf. Maar wie is mijn naaste? Ik kan toch niet de hele wereld op m’n nek nemen! En trouwens er loopt...
Read More

Deuteronomium, boek van het voortschrijdend inzicht

Thema: over het verband tussen de historische bronnen in het Oude Testament en de liefde, die structuren opent Inleiding, de bijbel en chakra 4 Na afloop van een kerkdienst zei eens iemand tegen mij: jij preekt over Jeremia alsof je over Hooglied preekt. En dat is ook zo, alleen wordt...
Read More